Inställningar för FileMaker Data API > Om gränsen för FileMaker Data API
 

Om gränsen för FileMaker Data API

Gränsen för FileMaker Data API avgör hur mycket data som kan skickas från värdbaserade databaser till klienter med FileMaker Data API. Gränsen bestäms av köpeavtalet.

Gränsen kan ökas genom att ändra köpeavtalet i FileMaker-butiken. Du ändrar Årlig gräns för FileMaker Data API genom att gå till fliken Administration > FileMaker-licenser och klicka på Köp mer.