Planera säkerhetskopiering av databaser > Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema > Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia
 

Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia

Du återskapar en databas från en progressiv säkerhetskopia genom att med operativsystemets verktyg kopiera databasen från mappen för progressiv säkerhetskopiering till FileMaker Server-mappen för databasfiler.

Varning  För att undgå att skada den enda säkerhetskopia av databasen som du har, ska du kopiera databasfilen som du vill återskapa och lämna kvar den ursprungliga säkerhetskopian orörd i säkerhetskopieringsmappen. Flytta inte databasfilen från säkerhetskopieringsmappen och öppna inte databasfilen som finns i mappen för progressiv säkerhetskopiering med FileMaker Pro Advanced.

Så här återskapar du en databasfil från en progressiv säkerhetskopia:

1. Om databasfilen du vill återskapa är öppen, stänger du den med Admin Console.

Mer information finns i Stänga värdbaserade filer.

2. Ta bort databasen med Admin Console.

Mer information finns i Ta bort värdbaserade filer.

3. Använd operativsystemets verktyg för att kopiera databasfilen från mappen för den progressiva säkerhetskopieringen till den databasmapp där du placerade den värdbaserade databasfilen.

Mappen för progressiv säkerhetskopiering innehåller tidsstämplade mappar med de senaste fullständiga säkerhetskopieringarna där alla progressiva ändringar har tillämpats.

Kopiera databasen från mappen med den senaste tidsstämpeln som innehåller databasfilen. (Om en tidsstämplad mapp inte innehåller databasen, beror det antingen på att FileMaker Server inte var dess värd eller på att databasen inte kunde pausas under sparintervallet.)

Om databasfilen använder containerfält som lagrar objekt externt, innehåller den tidsstämplade mappen en undermapp med namnet RC_Data_FMS som innehåller de externt lagrade objekten.

Om du t.ex. har en databasfil med namnet Kunder innehåller mappen RC_Data_FMS en undermapp med namnet Kunder som innehåller de externt lagrade objekten för databasfilen Kunder:

RC_Data_FMS\Kunder

Kopiera den här mappen och dess innehåll med databasfilen.

Kopiera inte filerna från de andra mapparna med progressiva säkerhetskopior som innehåller pågående säkerhetskopior.

4. Öppna den återställda databasen med Admin Console.

Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.