Förstå server-ID

Ett server-ID är ett unikt ID för varje FileMaker Server-driftsättning

Du kan behöva använda server-ID när du kontaktar kundsupport eller FileMaker-butiken.