Startinställningar
 

Startinställningar

Ange startinställningar genom att klicka på fliken Konfiguration > Allmänna inställningar.

 

För att

Markera

Öppna databaser som finns i databasmapparna på huvuddatorn när Databasservern startas om.

Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt

Starta databasserverkomponenten på huvuddatorn när datorn startas om.

Starta databasservern automatiskt

Starta Web Publishing Engine på huvuddatorn när datorn startas om.

Starta Web Publishing Engine automatiskt

Kommentarer 

Du kan starta och stoppa databasservern och Web Publishing Engine utan att starta om datorn. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.

Du kan manuellt starta databasservern och Web Publishing Engine om du inte aktiverar startinställningarna. När datorn startar om kan du starta Admin Console och sedan starta databasservern, Web Publishing Engine, eller bådadera. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.

Relaterade avsnitt 

Inställningar för serverinformation

Skydda dina data

Inställningar för webbpublicering