Inställningen Filtrera databaser
 

Inställningen Filtrera databaser

Så här filtrerar du listan med databaser som visas i FileMaker-klientprogram:

1. Klicka på fliken Konfiguration > FileMaker-klienter.

2. Ställ in Filtrera databaser i klientprogramAktiverad eller Inaktiverad.

Databaserna filtreras baserat på FileMaker-klientens kontonamn och lösenord. De visas i:

Dialogrutan Värdar i FileMaker Pro Advanced

FileMaker Go Startcenter

FileMaker WebDirect Startcenter