Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen > Använda fliken Bevarade
 

Använda fliken Bevarade

Fliken Säkerhetskopieringar > Bevarade visar de säkerhetskopior som bevarats – som undantagits från automatisk borttagning. När en säkerhetskopia bevarats kan den inte tas bort automatiskt. Den måste tas bort manuellt. Information om hur du tar bort en bevarad säkerhetskopia finns i “Ta bort en bevarad säkerhetskopia” nedan.

Information

 

Information

Beskrivning

Mappnamn

Namnet på mappen som innehåller säkerhetskopiorna.

Klockslag

När säkerhetskopian skapades.

Etikett

En beskrivning av säkerhetskopian. Etiketten kan tilldelas automatiskt – automatisk säkerhetskopiering och på begäran – eller anges av en serveradministratör. Information om hur du ändrar etiketten finns under “För att redigera en etikett för säkerhetskopiering” nedan.

För att ta bort en bevarad säkerhetskopia:

1. Klicka på fliken Säkerhetskopieringar > Bevarade.

2. Markera en säkerhetskopia och klicka på Radera.

Viktigt  Använd Admin Console för att ta bort bevarade säkerhetskopior; redigera inte de bevarade säkerhetskopiorna direkt i operativsystemet.

För att redigera en etikett för säkerhetskopiering:

1. Klicka på fliken Säkerhetskopieringar > Bevarade.

2. Markera en säkerhetskopia och klicka på Redigera etikett.

3. Vid Ny etikett anger du en ny etikett för säkerhetskopian.