Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen > Använda fliken Automatisk säkerhetskopiering och på begäran
 

Använda fliken Automatisk säkerhetskopiering och på begäran

Fliken Säkerhetskopieringar > Automatisk säkerhetskopiering och på begäran visar de genomförda säkerhetskopieringar som skett automatiskt och på begäran.

Information

 

Information

Beskrivning

Mappnamn

Namnet på mappen som innehåller säkerhetskopiorna.

Klockslag

När säkerhetskopiorna skapades.

Etikett

En beskrivning av säkerhetskopian. Etiketten kan tilldelas automatiskt – automatisk säkerhetskopiering och på begäran – eller anges av en serveradministratör. Information om hur du ändrar etiketten finns i “Redigera en etikett för säkerhetskopiering” nedan.

Bevarad

Huruvida säkerhetskopian är bevarad – dvs. undantagen från automatisk borttagning. Information om hur du bevarar en säkerhetskopia finns under “För att bevara en säkerhetskopia” nedan.

För att redigera en etikett för säkerhetskopiering:

1. Klicka på fliken Säkerhetskopieringar > Automatisk säkerhetskopiering och på begäran.

2. Markera en säkerhetskopia och klicka på Redigera etikett.

3. Vid Ny etikett anger du en ny etikett för säkerhetskopian.

För att bevara en säkerhetskopia:

1. Klicka på fliken Säkerhetskopieringar > Automatisk säkerhetskopiering och på begäran.

2. Markera en säkerhetskopia och klicka på Bevara säkerhetskopia.

Kommentarer 

När en säkerhetskopia bevarats kan den inte tas bort automatiskt. Den måste tas bort manuellt. Information om hur du tar bort en bevarad säkerhetskopia finns i Använda fliken Bevarade.

Använd följande CLI-kommando för att förhindra den dagliga automatiska säkerhetskopieringen:

fmsadmin disable schedule 1

Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.