Inställningar för extern autentisering
 

Inställningar för extern autentisering

Om du vill tillåta externa konton att komma åt Admin Console eller att logga in på delade databaser klickar du på fliken Administration > Extern autentisering.

 

För att

Gör så här

Tillåta att medlemmar i en extern autentiseringsgrupp loggar in på Admin Console

1. Konfigurera en autentiseringsgrupp.

För domänautentisering kopplar du servermaskinen till domänen. Mer information finns i dokumentationen för Active Directory och Open Directory.

För lokal autentisering skapar du en lokal datorgrupp. Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.

2. Vid Externa konton för inloggning till Admin Console klickar du på Ändra.

3. Ange valfri domän eller namn på en lokal dator följt av namnet på den externa autentiseringsgruppen. Till exempel: gruppnamn, domän\gruppnamn, eller gruppnamn@lokaldator. Den externa autentiseringsgruppen kan vara gruppen fmsadmin eller en annan extern autentiseringsgrupp.

För domänautentisering kopplar du serverdatorn till domänen. Mer information finns i dokumentationen för Active Directory och Open Directory.

Du kan begränsa antalet externa autentiseringsgrupper FileMaker Server genomsöker vid användarautentisering genom att ange domänen eller det lokala datornamnet i något av följande format:

domän\grupp eller lokaldator\grupp

grupp@domän eller grupp@lokaldator

Om du inte anger en domän eller ett lokalt datornamn söker FileMaker Server efter den externa autentiseringsgruppen på följande sätt på dessa plattformar:

Windows: söker i domänen, om datorn är medlem i en domän, och därefter på den lokala datorn

macOS: söker endast på den lokala datorn

4. Vid Inloggning till Admin Console ställer du in Externa konton till Aktiverad.

Tillåta att medlemmar i en extern autentiseringsgrupp loggar in på delade databaser

1. Konfigurera en autentiseringsgrupp.

För domänautentisering kopplar du servermaskinen till domänen. Mer information finns i dokumentationen för Active Directory och Open Directory.

För lokal autentisering skapar du en lokal datorgrupp. Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.

2. Vid Inloggning till databas ställer du in FileMaker och externa serverkonton till Aktiverad.

FileMaker Server söker efter den externa autentiseringsgruppen på dessa plattformar:

Windows: söker i domänen, om datorn är medlem i en domän, och därefter på den lokala datorn

macOS: söker i domänen, om datorn är kopplad till en domän, och därefter på den lokala datorn

Mer information finns i Extern autentisering för databasåtkomst.

Tillåta användare att använda OAuth-identitetsleverantörer för inloggning på delade databaser

Mer information finns i Använda en OAuth-identitetsleverantör för att autentisera FileMaker-klienter.

Viktigt  För att förhindra att obehöriga användare av misstag loggar in på Admin Console som serveradministratör, ska du kontrollera att användarnamnet och lösenordet för Admin Console inte är identiskt med något annat användarnamn och lösenord i någon av de externa autentiseringsgrupperna som är kopplade till Admin Console. Använd ett unikt användarnamn och ett starkt lösenord som består av minst åtta tecken och som är en kombination av bokstäver och siffror. Användarnamnet för Admin Console skiljer inte på stora och små bokstäver, men lösenordet gör det.

Relaterade avsnitt 

Skydda dina data