Inställningar för extern autentisering > Använda en OAuth-identitetsleverantör för att autentisera FileMaker-klienter
 

Använda en OAuth-identitetsleverantör för att autentisera FileMaker-klienter

FileMaker Pro Advanced tillåter att lösningar autentiserar användarkonton via utomstående OAuth-identitetsleverantörer som har angetts i FileMaker Server.

För att konfigurera autentisering med en OAuth-identitetsleverantör:

1. Klicka på fliken Administration > Extern autentisering.

2. Vid Inställningar för identitetsautentisering konfigurerar du en OAuth-identitetsleverantör:

För Amazon och Google: Ange klient-ID och klienthemlighet och klicka sedan på Spara autentiseringsinställningar för att spara leverantörens konfiguration.

För Microsoft: Ange Application-ID, nyckel och Directory-ID och klicka sedan på Spara autentiseringsinställningar för att spara leverantörens konfiguration.

3. Vid Inloggning till databas ställer du in FileMaker och externa serverkonton till Aktiverad.

4. Aktivera OAuth-identitetsleverantören du vill använda för att verifiera FileMaker-klienter.

För att ta bort OAuth-identitetsleverantörer:

1. Klicka på fliken Administration > Extern autentisering.

2. Ställ in de OAuth-identitetsleverantörer du vill ta bort till Inaktiverad.

3. Om du inte längre vill att det ska vara möjligt att använda externa konton för att komma åt databaser ställer du in FileMaker och externa serverkonton till Inaktiverad.

Kommentarer 

Information om hur du skapar OAuth-identitetsleverantörskonton finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Klienter som använder konton från OAuth-identitetsleverantörer ska använda serverns fullt kvalificerade domännamn när de öppnar en fil som FileMaker Server är värd för.

Admin Console kontrollerar eller validerar inte värdena för OAuth-identitetsleverantörer. Klienter kan uppleva oväntade resultat om identitetsleverantörerna inte är korrekt konfigurerade.