Administrera klienter > Skicka meddelanden till FileMaker-klienter
 

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Du kan skicka ett meddelande till FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-klienter som är anslutna till databaser som har FileMaker Server som värd.

För att skicka ett meddelande till alla klienter:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. För Klienter markerar du kryssrutan i tabellrubriken.

3. Klicka på Skicka meddelande och skriv ett meddelande.

För att skicka ett meddelande till en eller flera klienter:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. För Klienter markerar du en eller flera klienter.

3. Klicka på Skicka meddelande och skriv ett meddelande.

För att skicka ett meddelande till klienter som är anslutna till samma databas:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. För Databaser väljer du en databas.

Klientlistan uppdateras och visar bara klienter som är anslutna till den markerade databasen.

3. För Klienter markerar du en eller flera klienter.

Markera alla klienter som är anslutna till databasen genom att markera kryssrutan i tabellrubriken.

4. Klicka på Skicka meddelande och skriv ett meddelande.

Kommentarer 

Du kan inte skicka meddelanden till FileMaker-scriptklienter eller till klienter som är anslutna via Anpassad webbpublicering, JDBC, ODBC eller FileMaker Data API.

Relaterade avsnitt 

Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas

Koppla från klienter från FileMaker Server

Administrera klienter