Textoperatorer

Använd textoperatorer om du vill kombinera två eller flera texter till en större text, ange textkonstanter i en formel, formatera resultatet av en formel eller representera specialtecken i en formel.

 

Symbol

Namn

Definition

&

Sammanfoga

Länkar textsträngen till höger till slutet på textsträngen till vänster. Textsträngar kan vara fält, konstanter inom citationstecken eller vissa funktioner.

" "

Textkonstant

Markerar början och slutet på tecknen som ska fungera som en textkonstant. Citationstecken utan text mellan dem indikerar ett tomt värde (ingen text). Om du anger text i en formel utan att använda citationstecken försöker FileMaker Pro Advanced tolka texten som ett fält- eller funktionsnamn.

\

Omvänt snedstreck

Markerar att ett operatortecken ska användas som tecken i stället för operator.

Vagnretur

Infogar ett styckereturtecken i formelresultatet.

/* */

Kommentar av C-typ

Markerar början och slutet på tecknen som ska fungera som textkommentarer i en formel.

//

Kommentar av C++-typ

Identifierar en enradig kommentar i en formel.

${ }

Reserverat namn

Identifierar reserverade funktionsnamn och nyckelord som används som fältnamn och tabellnamn.

Exempel

Den här formeln sammanställer förnamnet och efternamnet avgränsade med ett blanksteg:

Förnamn & " " & Efternamn

Exempel: Maria Karlsson.

Relaterade avsnitt 

Om formler

Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler

Lägga till kommentarer i en formel

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn