Om att koppla bort användare från FileMaker Server när inget görs

I dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning kan du välja Koppla bort användaren från servern vid inaktivitet för att bestämma vad som ska hända med de användare som använder en fil som delas i FileMaker Server efter en viss tids inaktivitet. Du kan

koppla bort användaren automatiskt efter en viss tid av inaktivitet eller

hålla användaren ansluten hela tiden

Antalet aktiva anslutningar påverkar värdens prestanda. Eftersom du kan ange detta tillval per behörighetsuppsättning kan du ange att vissa användare ska kopplas bort för att öka prestandan, medan andra användare tillåts behålla sina anslutningar.

Kommentarer 

FileMaker Server-administratören anger hur lång tid FileMaker Pro Advanced-användare kan vara anslutna till en databas utan att göra något. Tillvalet Koppla bort användaren från servern vid inaktivitet i FileMaker Pro Advanced avgör om en FileMaker Pro Advanced-klient ska koppla bort en användare från en viss databas eller inte. FileMaker Server-administratören bör se till att den inställda tiden för inaktivitet är så lång att den inte irriterar användaren med ständiga frånkopplingar.

För gästkontots behörighet bör du troligen aktivera Koppla bort användaren från servern vid inaktivitet. Detta förhindrar att användare med gäståtkomst till en fil förblir anslutna även när de är inaktiva.

Med behörigheten Full åtkomst är alternativet Koppla bort användaren från servern vid inaktivitet inaktiverat och det kan inte aktiveras. Användare med behörigheten Full åtkomst förblir anslutna till FileMaker Server när inget görs.

Relaterade avsnitt 

Ändra annan behörighet