Statistiktyper för diagram

 

Markera

För att

Totalt

Beräkna totalsumman av värdena i fältet.

Medelvärde

Beräkna medelvärdet av värdena i fältet.

Antal

Beräkna antalet poster som innehåller ett värde för fältet. Om ett fält till exempel innehåller 100 värden (ett värde för varje post) blir resultatet av beräkningen 100.

Minimum

Visa det lägsta talet, det tidigaste datumet eller klockslaget eller den tidigaste tidsstämpeln för ett fält.

Maximum

Visa det högsta talet, det senaste datumet eller klockslaget eller den senaste tidsstämpeln för ett fält.

Standardavvikelse

Beräkna hur mycket värdena i ett fält avviker från varandra. Detta tillval beräknar standardavvikelsen från medelvärdet för värdena i ett fält.

Standardavvikelse efter population

Beräkna standardavvikelsen för alla poster.

Andel

Beräkna förhållandet mellan värdet i fältet och summan av alla värdena i fältet. Beräkna till exempel vilken andel av den totala försäljningen som kan hänföras till varje försäljare.