Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Stijlen in lay-outs maken en ermee werken > Stijlen in lay-outs bekijken en toepassen
 

Stijlen in lay-outs bekijken en toepassen

1. Selecteer in de lay-outmodus een of meerdere objecten, een gedeeltelabel of klik op een willekeurige plaats van de lay-outachtergrond om deze te selecteren.

Opmerking  Zorg ervoor dat geen objecten of onderdelen zijn geselecteerd wanneer u de lay-outachtergrond selecteert.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Stijlen Uiterlijk.

Wanneer u niets in de lay-out hebt geselecteerd, wordt de stijl die is toegepast op de lay-outachtergrond weergegeven in de lijst Stijlen.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Alle gedefinieerde stijlen in het huidige thema weergeven

Selecteer Alles tonen.

Een andere stijl toepassen op een object of onderdeel

Selecteer een andere stijl in de lijst Stijlen.

Opmerkingen 

Als de wijzigingen die u aanbrengt aan de stijl van de lay-outachtergrond niet verschijnen in de lay-out, zorgt u ervoor dat het hoofdgedeelte is ingesteld op transparant. Raadpleeg Opvulling, lijnstijl en randen instellen.

Verwante onderwerpen 

Stijlen in lay-outs maken en ermee werken

Stijlen in lay-outs bewerken of maken

Opmaakkenmerken in lay-outs kopiëren

Voorbeeld van een invoerlijst die alleen waarden uit gerelateerde velden bevat

Prioriteit voor de weergave van opmaakkenmerken