Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Containerfuncties > VerifyContainer
 

VerifyContainer

Geeft als resultaat 0 (onwaar) als containergegevens zijn gewijzigd of verwijderd buiten FileMaker; in het andere geval is het resultaat 1 (waar).

Opmaak 

VerifyContainer (bronveld)

Parameters 

veld - een tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of containerveld of een tekstuitdrukking of numerieke uitdrukking

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 12.0

Beschrijving 

Geeft als resultaat een logische waarde die de geldigheid aangeeft van gegevens die extern in een containerveld zijn opgeslagen:

0 (Onwaar) als extern opgeslagen bestanden zijn gewijzigd of verwijderd.

1 (Waar) als niets is gewijzigd of verwijderd.

Geeft als resultaat ? als het opgegeven veld geen containerveld is.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules