Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > VarianceP
 

VarianceP

Geeft als resultaat de variantie van een populatie die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.

Opmaak 

VarianceP (veld{;veld...})

Parameters 

veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld of een reeks niet-herhalende velden geeft.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

De variantie van een populatieverdeling is een maatstaf voor de verspreiding van de verdeling. Veld kan zijn:

een herhalend veld (HerhalendVeld).

een veld in overeenkomende gerelateerde records opgegeven met (tabel::veld), ongeacht of deze records wel of niet in een portaal verschijnen.

verschillende niet-herhalende velden in een record (veld1;veld2;veld3...).

overeenkomende herhalingen van herhalende velden in een record (HerhalendVeld1;HerhalendVeld2;HerhalendVeld3), mits het resultaat wordt gegeven met minstens hetzelfde aantal herhalingen.

meerdere velden in de eerste overeenkomende record opgegeven met (tabel::veld1;tabel::veld2;...). U kunt velden opnemen uit verschillende tabellen (tabel 1::veld A;tabel 2::veld B...).

Vergelijking

Voorbeeld 1 

Een portaal geeft de gerelateerde waarden 5, 6, 7 en 8 weer in Resultaten.

VarianceP(Tabel::Resultaten) geeft als resultaat 1,25.

Voorbeeld 2 

In de volgende voorbeelden:

bevat Veld1 twee herhalingen met de waarden 1 en 2.

bevat Veld2 vier herhalingen met de waarden 5, 6, 7 en 8.

bevat Veld3 vier herhalingen met de waarden 6, 0, 4 en 4.

bevat Veld4 één herhaling met de waarde 3.

VarianceP(Veld4) geeft een fout als resultaat omdat de variantie van één waarde niet is gedefinieerd.

VarianceP(Veld1;Veld2;Veld3) geeft als resultaat 4,66666666…, 6,22222222…, 2,25, 4 als de berekening een herhalend veld is.

Voorbeeld 3 

Twee groepen leerlingen leggen een proef af. Groep 1 behaalt de volgende scores: 70, 71, 70, 74, 75, 73, 72; groep 2 behaalt de volgende scores: 55, 80, 75, 40, 65, 50, 95. De populatievariantie voor elke groep is:

Groep 1: 3,26530612...

Groep 2: 310,20408163...

De populatievariantie voor Groep 1 is veel lager dan die voor Groep 2 omdat de resultaten voor Groep 1 dichter bij elkaar liggen.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules