Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > UniqueValues
 

UniqueValues

Geeft als resultaat unieke waarden in een lijst op basis van het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen.

Opmaak 

UniqueValues (waarden {;gegevenstype ; landinstellingen})

Parameters 

waarden - een tekstuitdrukking of een veld dat een lijst met waarden is die door teruglooptekens zijn gescheiden.

gegevenstype - een getal dat het type gegevens in waarden opgeeft (zie hieronder).

landinstellingen - de naam van de landinstellingen van de gegevens in waarden (zie hieronder).

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 16.0

Beschrijving 

Elke resultaatwaarde eindigt met een Return, zodat lijsten gemakkelijk kunnen worden samengevoegd. Raadpleeg LeftValues functie voor meer informatie over het werken met lijsten met waarden.

De parameters gegevenstype en landinstellingen werken op dezelfde manier als die van de SortValues functie, behalve dat ze alleen beïnvloeden hoe deze functie de uniekheid bepaalt; de gegevens worden niet gesorteerd. De uniekheid wordt bepaald op dezelfde manier als de indexering. Raadpleeg Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen.

Opmerkingen 

Als u de parameter landinstellingen instelt op Unicode_Raw, maakt deze functie een onderscheid tussen waarden op basis van hun numerieke Unicode-codering, die bijvoorbeeld een onderscheid maakt tussen hoofdletters en kleine letters en diakritische tekens.

Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".

Voorbeeld 1 

UniqueValues ("34¶600¶18¶600¶18.0" ; 2) geeft als resultaat

34¶600¶18¶

Voorbeeld 2 

UniqueValues (Product::Colors) verwijdert duplicaten op basis van het standaardtype tekst in een bestand waarin de landinstelling Engels is:

RED¶green¶yellow¶

wanneer het veld Product::Colors RED¶green¶red¶yellow¶ bevat.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

SortValues functie