Een app op maat maken > Veldtypen selecteren > Tijdvelden
 

Tijdvelden

Gebruik tijdvelden voor het opslaan van:

tijden die u moet sorteren of doorzoeken

tijden die in berekeningsformules of resumévelden worden gebruikt.

Opmerkingen 

Welke scheidingstekens worden gebruikt en in welke volgorde de tijdonderdelen worden weergegeven, hangt af van de systeeminstellingen van het bestand en de weergave-instelling van het veld. Zie Opmaak opgeven voor tijdvelden voor meer informatie over het wijzigen van de opmaak voor de weergave van een veld (bijvoorbeeld 11:09 PM of 23:09).

FileMaker Pro Advanced slaat tijden op als het aantal seconden sinds middernacht. Daarom kunt u de tijd vóór of na een bepaalde tijd berekenen door een aantal seconden af te trekken of toe te voegen. Bijvoorbeeld: in een berekeningveld waarvan het resultaat een tijd is, berekent de volgende formule de tijd één uur (60 seconden in een minuut * 60 minuten in een uur = 3600 seconden) na de waarde in het tijdveld TimeStarted:

TimeStarted + 3600

Verwante onderwerpen 

Velden definiëren en wijzigen

Werken met gegevens in tijdvelden

Opmaak opgeven voor tijdvelden