Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextSize
 

TextSize

Wijzigt de lettergrootte van de opgegeven tekst in GrootteLettertype.

Opmaak 

TextSize (tekst ; GrootteLettertype)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of een tekst- of nummerveld

GrootteLettertype - een lettergrootte, uitgedrukt als een geheel getal.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

De lettergrootte wordt aangegeven in punten (72 punten per inch). Tekstopmaakopties gaan verloren als het gegevenstype dat als resultaat wordt gegeven iets anders dan Tekst of Getal is.

Voorbeeld 1 

TextSize ("Gebeitst" ; 18) geeft als resultaat het woord Gebeitst in de lettergrootte 18 punt.

TextSize ("Gebeitst" ; 24) geeft als resultaat het woord Gebeitst in de lettergrootte 24 punt.

Voorbeeld 2 

TextSize (TextFont (TextColor (MijnTabel::MijnTekst ; RGB (0 ; 125 ; 125) ); "Courier") ; 12) geeft als resultaat de tekst in MijnTabel::MijnTekst opgemaakt als 12-punts groene tekst met het lettertype Courier.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules