Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextFont
 

TextFont

Wijzigt het lettertype van tekst in de opgegeven NaamLettertype.

Opmaak 

TextFont (tekst;NaamLettertype)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

TeVerwijderenLettertype - een naam van een lettertype, uitgedrukt als tekst.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

De spelling van lettertypenamen moet correct zijn. Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.

Voorbeeld 1 

TextFont ("Gebeitst" ; "Courier") geeft als resultaat het woord Gebeitst weer in het lettertype Courier.

TextFont ("Gebeitst" ; "Arial") geeft als resultaat het woord Gebeitst weer in het lettertype Arial.

Voorbeeld 2 

TextSize (TextFont (TextColor (MijnTabel::MijnTekst ; RGB (0 ; 125 ; 125) ); "Courier") ; 12) geeft als resultaat de tekst in MijnTabel::MijnTekst opgemaakt als 12-punts groene tekst met het lettertype Courier.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules