Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextColor
 

TextColor

Wijzigt de kleur van tekst in de kleur die door de RGB-functie is opgegeven.

Opmaak 

TextColor (tekst;RGB(rood;groen;blauw))

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

RGB (rood;groen;blauw) - elk geheel getal in het bereik 0 tot en met 16777215 dat wordt verkregen door de waarden voor rood, groen en blauw (elk met een bereik van 0 tot 255) te combineren om een kleur voor te stellen.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Gebruik deze functie als u de kleur van tekst wilt veranderen.

Opmerkingen 

Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.

Als u de RGB-waarde van een kleur wilt bepalen, klikt u in de lay-outmodus op de kleurenpalet Opvullen op de opmaakbalk en kiest u Andere kleur. Voor elk van de basiskleuren worden waarden weergegeven. In macOS selecteert u het tabblad Kleurenregelaars. Kies RGB-schuifbalken in de lijst.

Deze functie wordt niet ondersteund in FileMaker WebDirect.

Voorbeeld 1 

TextColor ("Gebeitst" ; RGB (255 ; 0 ; 0)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in rood.

TextColor ("Gebeitst" ; RGB (0 ; 255 ;0)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in groen.

TextColor ("Gebeitst" ; RGB (0 ; 0 ; 255)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in blauw.

TextColor ("Gebeitst" ; RGB (0 ; 0 ; 0)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in zwart.

Voorbeeld 2 

TextSize (TextFont (TextColor (MijnTabel::MijnTekst ; RGB (0 ; 125 ; 125) ); "Courier") ; 12) geeft als resultaat de tekst in MijnTabel::MijnTekst opgemaakt als 12-punts groene tekst met het lettertype Courier.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules