Verwijzingen > Sneltoetsen (Windows) > Sneltoetsen voor tekst (Windows)
 

Sneltoetsen voor tekst (Windows)

Gebruik de sneltoetsen voor tekst om tekst in velden en lay-outs te bewerken en op te maken.

Sneltoetsen voor het verwijderen van tekst

Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken.

 

Als u dit wilt verwijderen

Drukt u op deze toets

Volgend teken

Delete

Volgend woord

Ctrl-Delete of Ctrl-Backspace

Vorig teken

Backspace

Sneltoetsen voor het bewerken van tekst

Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden en lay-outs te bewerken en om met zoekopdrachten te werken.

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Geselecteerde tekst wissen

Delete

Geselecteerde tekst kopiëren

Ctrl-Ins of Ctrl-C

Alle tekst in een record kopiëren

Ctrl-C terwijl geen enkel object is geselecteerd

Alle records in de gevonden reeks als tekst naar het Klembord kopiëren

Ctrl-Shift-C terwijl geen enkel object is geselecteerd

Geselecteerde tekst knippen

Shift-Delete of Ctrl-X

Plakken

Ctrl-V

Alleen tekst plakken

Ctrl-Shift-V

Ongedaan maken

Alt-Backspace of Ctrl-Z

Opnieuw

Ctrl-Y of Ctrl-Shift-Z

Tekstbewerking sluiten

Enter (numeriek toetsenbord)

Gegevens zoeken en vervangen

Ctrl-Shift-F

De volgende vermelding van de opgegeven gegevens zoeken

Ctrl-G

De huidige richting van Opnieuw zoeken omkeren

Ctrl-Shift-G

De gegevens bij Zoeken naar vervangen door de gegevens bij Vervangen door en vervolgens opnieuw zoeken en selecteren

Alt-Ctrl-G

De huidige richting van Vervangen en opnieuw zoeken omkeren

Shift-Alt-Ctrl-G

De geselecteerde gegevens opnieuw zoeken in de database

Alt-Ctrl-H

De huidige richting van Geselecteerde zoeken omkeren

Shift-Alt-Ctrl-H

Een vaste spatie invoegen

Ctrl-spatiebalk

Een tabteken in een veld invoegen

Ctrl-Tab

Het dialoogvenster Spelling openen wanneer u de melding krijgt dat een foutief gespeld woord is aangetroffen

Ctrl-Shift-Y

Opmerking  Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Vooruit of Alles is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Achteruit. Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Achteruit is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Vooruit.

Sneltoetsen voor tekstopmaak

Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden, veldlabels en tekstobjecten op te maken in de modi Bladeren en Lay-out.

Sneltoetsen voor het uitlijnen van tekst

 

Als u geselecteerde tekst als volgt wilt uitlijnen

Drukt u op deze toets

Centreren

Ctrl- \

Links

Ctrl- [

Rechts

Ctrl-]

Uitvullen

Ctrl+Shift+ |

Sneltoetsen voor tekststijl

 

Als u deze tekststijl wilt toepassen op geselecteerde tekst

Drukt u op deze toets

Bold

Ctrl-Shift-B

Italic

Ctrl-Shift-I

Standaard

Ctrl-Shift-P

Underline

Ctrl-Shift-U

Sneltoetsen voor lettergrootten

 

Als u de puntgrootte van geselecteerde tekst als volgt wilt wijzigen

Drukt u op deze toets

Tekst vergroten tot volgende puntgrootte in het menu Opmaak

Ctrl-Shift->

Tekst verkleinen naar volgende puntgrootte in het menu

Ctrl-Shift-<

Eén punt groter

Ctrl-Alt-Shift->

Eén punt kleiner

Ctrl-Alt-Shift-<

Sneltoetsen voor tekstnavigatie

Gebruik deze sneltoetsen in de modi Bladeren, Lay-out en Zoeken om de invoegpositie te verplaatsen in een tekstveld of een label.

 

Voor de verplaatsing van de invoegpositie

Drukt u op deze toets

Naar het begin van de tekst

Ctrl-Home

Naar het einde van de tekst

Ctrl-End

Tot aan het begin van de regel

Thuis

Tot aan het einde van de regel

Einde

Tot aan het begin van het vorige woord

Ctrl-Pijl-links

Tot aan het einde van het volgende woord

Ctrl-Pijl-rechts

Vorig teken

Pijl-links

Volgend teken

Pijl-rechts

Vorige regel

Pijl-omhoog

Volgende regel

Pijl-omlaag

Sneltoetsen voor het selecteren van tekst

Gebruik deze sneltoetsen in de modi Bladeren, Lay-out en Zoeken om de selectie in een veld uit te breiden.

 

Als u de selectie als volgt wilt uitbreiden

Drukt u op deze toets

Tot aan het begin van de regel

Shift-Home

Tot aan het begin van het vorige woord

Ctrl-Shift-Pijl-links

Tot aan het begin van de tekst

Ctrl-Shift-Home

Tot aan het einde van de regel

Shift-End

Tot aan het einde van het volgende woord

Ctrl-Shift-Pijl-rechts

Tot aan het einde van de tekst

Ctrl-Shift-End

Volgend teken

Shift-Pijl-rechts

Volgende regel

Shift-Pijl-omlaag

Vorig teken

Shift-Pijl-links

Vorige regel

Shift-Pijl-omhoog

De gehele inhoud van het actieve veld

Ctrl-A