Lay-outs en rapporten maken en beheren > Een lay-out maken > Schakelen tussen lay-outs
 

Schakelen tussen lay-outs

Als u meer dan één lay-out hebt gemaakt, kunt u er makkelijk tussen overschakelen.

Zo schakelt u over naar een andere lay-out, in elke modus:

Kies Weergave > Ga naar lay-out.

Kies uit het venstermenu voor lay-outs.

Gereedschap voor kalender met vervolgkeuzelijst

In de lay-outmodus schakelt u zo over naar een andere lay-out:

Kies uit het venstermenu voor lay-outs.

Kies Lay-outs > Ga naar lay-out.

Met de navigatieknoppen op de statusbalk.

macOS: U kunt de statusbalk aanpassen om navigatieknoppen toe te voegen of te verwijderen. Raadpleeg De statusbalk gebruiken.

Lay-out van het type master-details voor producten als illustratie voor het bovenstaande voorbeeld