Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > Sum
 

Sum

Geeft als resultaat het totaal van alle geldige, niet-lege waarden in een veld.

Opmaak 

Sum (veld{;veld...})

Parameters 

veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld of een reeks niet-herhalende velden geeft.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Veld kan zijn:

een herhalend veld (HerhalendVeld).

een veld in overeenkomende gerelateerde records opgegeven met (tabel::veld), ongeacht of deze records wel of niet in een portaal verschijnen.

verschillende niet-herhalende velden in een record (veld1;veld2;veld3...).

overeenkomende herhalingen van herhalende velden in een record (HerhalendVeld1;HerhalendVeld2;HerhalendVeld3), mits het resultaat wordt gegeven met minstens hetzelfde aantal herhalingen.

meerdere velden in de eerste overeenkomende record opgegeven met (tabel::veld1;tabel::veld2;...). U kunt velden opnemen uit verschillende tabellen (tabel 1::veld A;tabel 2::veld B...).

Opmerkingen 

Wanneer een veld waarnaar verwezen wordt een herhalend veld is, geeft de functie Sum als resultaat de som van het eerste herhalende veld, daarna de som van het tweede herhalende veld, enzovoort.

Voorbeeld 1 

Een tabel Facturen heeft een portaal dat artikelen weergeeft.

Sum(Artikelen::Totaalbedrag) berekent de som van alle totalen van alle artikelen op de factuur.

Voorbeeld 2 

Een tabel Urendeclaratie heeft een portaal dat de aan een project bestede tijd weergeeft. Uren is een tijdveld.

Sum(Uren::DeclareerbareUren) geeft als resultaat het totale aantal uren dat voor een project kan worden gedeclareerd. Dus als het portaal 40 uren en 15:30 uren aangeeft, is het totaalaantal declareerbare uren 55:30 of 55 1/2 uren.

Voorbeeld 3 

In de volgende voorbeelden:

bevat Veld1 twee herhalingen met de waarden 1 en 2.

bevat Veld2 vier herhalingen met de waarden 5, 6, 7 en 8.

bevat Veld3 de waarde 6.

Als de berekening geen herhalend veld is, geldt het volgende:

Sum(Veld2) geeft als resultaat 26.

Sum(Veld1;Veld2;Veld3) geeft als resultaat 12.

Als het berekeningsresultaat een herhalend veld is, geldt het volgende:

Sum(Veld2) geeft als resultaat een herhalend veld met de waarde 26 in de eerste herhaling.

Sum(Veld1;Veld2;Veld3) geeft als resultaat een herhalend veld met 12, 8, 7, 8.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules