Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor spellingcontrole
 

Scriptstappen voor spellingcontrole

Met scriptstappen voor spellingcontrole kunt u:

de spelling controleren in een tekstselectie

de spelling van een record controleren.

de spelling van een volledige gevonden reeks controleren

een woord corrigeren

spellingopties voor een bestand instellen

een woordenlijst selecteren

de gebruikerswoordenlijst bewerken.