Records sorteren > Opties voor het sorteren van records
 

Opties voor het sorteren van records

Gebruik de volgende opties in het dialoogvenster Records sorteren om records in een bepaalde volgorde te sorteren. Raadpleeg Records sorteren.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Kies een sorteerveld dat in de huidige lay-out zichtbaar is en sorteer het volgens de geselecteerde volgorde

Kies Huidige lay-out (lay-outnaam) in de lijst met tabellen en dubbelklikt u op een veld in de lijst.

Kies een sorteerveld dat zich in de tabel van de huidige lay-out bevindt

Kies Huidige tabel (tabelnaam) in de lijst met tabellen en dubbelklik op een veld in de lijst.

Verschillende sorteervolgorden toewijzen terwijl u velden toevoegt aan de lijst Sorteervolgorde.

Selecteer voor elk sorteerveld een veld in de veldenlijst, selecteer een sorteervolgorde en klik op Verplaatsen.

Sorteren in een eigen volgorde, volgens de volgorde van waarden in een invoerlijst (bijvoorbeeld de rangschikking van maanden)

Selecteer een veld in de veldenlijst, selecteer Eigen volgorde op basis van invoerlijst en kies of definieer een invoerlijst. Raadpleeg Invoerlijsten definiëren.

Records met waarden die niet voorkomen in de opgegeven invoerlijst, worden onderaan gesorteerd op alfabetische volgorde.

De volgorde van de sorteercriteria wijzigen, bijvoorbeeld eerst op regio sorteren en vervolgens op stad

Klik in de lijst Sorteervolgorde op de dubbele pijl links van de veldnaam en sleep het veld naar een nieuwe positie.

De gerelateerde velden op een willekeurige positie in de sorteervolgorde opnemen

Kies een tabel in de lijst met tabellen en dubbelklik vervolgens op een gerelateerd veld in de lijst.

Als de gerelateerde tabel meer dan één overeenkomstige record bevat, sorteert FileMaker Pro Advanced op de waarde in de eerste overeenkomstige record in de gerelateerde tabel, volgens de sorteervolgorde die in de relatie is gedefinieerd. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen.

Gerelateerde records (rijen) sorteren in een portaal

Als u over de juiste toegangsprivileges beschikt, kunt u een sorteervolgorde opgeven in het dialoogvenster Relatie bewerken. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen.

Een veld verwijderen uit de lijst Sorteervolgorde

Dubbelklik op het veld in de lijst Sorteervolgorde.

Sorteren op resumévelden

Bijvoorbeeld totale verkoopcijfers per regio sorteren, beginnend met het hoogste totaal.

Raadpleeg Records sorteren op subresuméwaarden.

Records opnieuw in aanmaakvolgorde weergeven

Klik op Sorteren opheffen of kies in de bladermodus Records > Sorteren opheffen.

Records sorteren op basis van een andere taal dan diegene die voor het indexeren wordt gebruikt

Selecteer Taal voor veld negeren bij sorteren en kies een taal. Zie Veldindexeringsopties definiëren als u de standaardtaal voor het sorteren wilt wijzigen.

Een nieuwe of gewijzigde record op de juiste positie in de aangepaste volgorde plaatsen nadat u de record vastlegt

Schakel Records in gesorteerde volgorde behouden in. Als dit vakje is uitgeschakeld, blijven nieuwe of gewijzigde records op dezelfde positie in de sorteervolgorde staan tot u een zoekopdracht uitvoert of de records op andere criteria sorteert.

Verwante onderwerpen 

Gegevens zoeken en vervangen