Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor gevonden reeksen > Records sorteren
 

Records sorteren

Sorteert de records in de huidige gevonden reeks volgens de opgegeven criteria.

Zie ook 

Opties 

Met dialoogvenster geeft aan of een dialoogvenster moet worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd, waardoor gebruikers verschillende instructies voor de sorteervolgorde kunnen opgeven.

Met Sorteervolgorde opgeven kunt u een sorteervolgorde maken en opslaan bij de scriptstap (Herstellen geeft een opgeslagen sorteervolgorde aan). Als u Sorteervolgorde opgeven niet inschakelt, gebruikt FileMaker Pro Advanced de instructies voor de uitgevoerde sorteeropdracht.

Met Records in gesorteerde volgorde behouden plaatst u een nieuwe of gewijzigde record meteen op de juiste plaats in de aangepaste volgorde nadat de record is vastgelegd. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, blijven nieuwe of gewijzigde records op dezelfde positie in de sorteervolgorde staan totdat u een zoekopdracht uitvoert of de records op andere criteria sorteert.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Gedeeltelijk 

Custom Web Publishing 

Gedeeltelijk 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Zoek de records die u wilt sorteren (met Zoekopdracht uitvoeren scriptstap of Alle records tonen scriptstap) voordat u deze scriptstap uitvoert. Als u een herhalend veld sorteert, sorteert FileMaker Pro Advanced alleen op het eerste gegeven in dat veld. U hoeft u niet de Ga naar Bladeren scriptstap of Ga naar record/verzoek/pagina scriptstap te gebruiken na de scriptstap Records sorteren.

U kunt in elke scriptstap Records sorteren een unieke sorteervolgorde opgeven, de sorteerinstructies worden opgeslagen bij de stap, niet bij het script. U kunt deze stap meerdere keren binnen hetzelfde script gebruiken en voor elke keer een andere sorteervolgorde opgeven.

Opmerkingen 

Elementen in de sorteervolgorde die niet geldig zijn wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd, worden genegeerd. Wanneer u een sorteervolgorde opgeeft in een database met meerdere tabellen, slaat FileMaker Pro Advanced de tabelnaam voor elk sorteerveld in de sorteervolgorde op. Een sorteervolgorde waarin bijvoorbeeld het veld Achternaam van de tabel Contactpersonen wordt gebruikt, wordt in de sorteervolgorde opgeslagen als Contactpersonen::Achternaam. Als de scriptstap Records sorteren wordt uitgevoerd terwijl een andere tabel dan Contactpersonen de actieve tabel is, kan Contactpersonen::Achternaam niet worden geëvalueerd en wordt dit veld genegeerd in de sorteervolgorde.

Scripts aan serverzijde, de FileMaker Data API en Custom Web Publishing voeren deze scriptstap uit alsof de optie Met dialoogvenster is ingesteld op Uit. Daarom moet u de optie Sorteervolgorde opgeven gebruiken om de sorteervolgorde in deze scriptstap op te slaan.

Voorbeeld 1 

Gaat naar de lay-out Facturen, voert een zoekopdracht uit, sorteert de records en gaat vervolgens naar de eerste record in de gevonden reeks.

Ga naar lay-out ["Facturen"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)