Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken > Veldframes weergeven of verbergen
 

Veldframes weergeven of verbergen

U kunt instellen of veldframes worden weergegeven wanneer een record actief is in de modus Bladeren of Zoeken. Veldframes geven elk veld in een lay-out met een stippellijn aan, zodat gebruikers velden gemakkelijk kunnen zien. Als u echter randen aan veldobjecten hebt toegevoegd, zijn veldframes mogelijk overbodig.

Zo kunt u veldframes voor een lay-out weergeven of verbergen:

1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.

2. Klik op Lay-outinstelling Tekstgereedschap in de lay-outbalk.

3. Schakel in het dialoogvenster Lay-outinstelling de optie Veldframes tonen wanneer record actief is in of uit om veldframes weer te geven of te verbergen.

Opmerkingen 

Veldframes verschijnen alleen wanneer een record actief is (wanneer u bijvoorbeeld in een veld hebt geklikt om de inhoud ervan te bewerken).

Wanneer in de zoekmodus een veld actief is, verdwijnen het veldframe en de badge ervan tot u met de Tab-toets naar een ander veld gaat of op een ander veld klikt.

Verwante onderwerpen 

Randen, vulling en voetlijnen toevoegen aan velden