Verwijzingen > Sneltoetsen (Windows)
 

Sneltoetsen (Windows)

Gebruik sneltoetsen om diverse taken in FileMaker Pro Advanced uit te voeren.

Opmerking  Raadpleeg Eigen menuonderdelen maken en bewerken om uw eigen sneltoetsen te maken.

Algemene sneltoetsen (Windows)

Gebruik deze sneltoetsen om in uw databasebestand te bladeren, een bewerking te annuleren en gegevens weer te geven.

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Een bewerking annuleren of een dialoogvenster sluiten

Esc

Een actief script annuleren

Esc

Met het toetsenbord klikken op een geselecteerde knop of popover-knop in een lay-out

Spatiebalk

Dialoogvenster sluiten

Esc

Bepaalde dialoogvensters sluiten zonder bevestiging en wijzigingen negeren

Shift-Esc

Een bestand of venster sluiten

Ctrl-W of Ctrl-F4

Alle bestanden of vensters sluiten

Ctrl-Alt-W

FileMaker Pro Advanced afsluiten

Alt-F4 of Ctrl-Q

FileMaker Pro Advanced Help openen

F1

Het venster Mijn apps openen

Ctrl+Alt+O

Een bestand openen met een opgegeven accountnaam en wachtwoord

Shift ingedrukt houden wanneer u het bestand opent

Het dialoogvenster Hosts openen

Ctrl-Shift-O

Het dialoogvenster Bestand openen openen

Ctrl-O

Het dialoogvenster Database beheren openen

Ctrl-Shift-D

Het dialoogvenster Zoeken/vervangen openen

Ctrl-Shift-F

Het dialoogvenster Lay-outs beheren openen

Ctrl-Shift-L

Het venstermenu voor lay-outs openen

F2

Afdrukken

Ctrl-P

Afdrukken zonder het dialoogvenster Afdrukken

Ctrl-Alt-P

Opslaan

(Standaard slaat FileMaker Pro Advanced uw recordgegevens automatisch op.)

Sorteren

Ctrl-S

De laatste opdracht ongedaan maken

Ctrl-Z

De Scriptwerkruimte openen

Ctrl-Shift-S

Eén van de eerste tien scripts in het menu Scripts uitvoeren

Ctrl-1 tot en met Ctrl-0

Record, zoekopdracht of lay-out maken

Ctrl-N

Record, verzoek of lay-out verwijderen

Ctrl-E

Record verwijderen zonder bevestiging

Ctrl-Shift-E

Record, zoekopdracht of lay-outobject dupliceren

Ctrl-D

Lay-out opslaan

Ctrl-S

Sneltoetsen voor navigatie

Gebruik deze sneltoetsen om door velden, records, zoekopdrachten en lay-outs te gaan.

Opmerking  Het is mogelijk dat de ontwerper van uw database de sneltoetsen voor het navigeren tussen velden heeft gewijzigd. Neem contact op met de ontwerper van uw database of lees Toetsen voor navigatie tussen velden instellen.

 

Als u wilt navigeren naar

Drukt u op deze toets

Volgende object (veld, knop of tabblad)

Tab

Vorige object (veld, knop of tabblad)

Shift-Tab

Volgende record, lay-out of pagina of volgend verzoek

Ctrl-Pijl-omlaag of Shift-PgDn

Vorige record, lay-out of pagina of vorig verzoek

Ctrl-Pijl-omhoog of Shift-PgUp

Volgende tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)

Pijl-rechts

Vorige tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)

Pijl-links

Sneltoetsen voor de weergave van vensters

Gebruik deze sneltoetsen in alle FileMaker Pro Advanced-modi om door documenten te scrollen en vensters te ordenen.

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Documentenvensters trapsgewijs rangschikken

Shift-F5

Een venster sluiten

Ctrl-Shift-F4

Het vensterformaat aanpassen (volledig scherm of vorig formaat)

Ctrl-Alt-Z

Omlaag schuiven in het document

PgDn

Omhoog schuiven in het document

PgUp

Het document naar links schuiven

Ctrl-PgUp

Het document naar rechts schuiven

Ctrl-PgDn

De statusbalk tonen of verbergen

Ctrl-Alt-S

Documentenvensters horizontaal naast elkaar weergeven (schikken)

Shift-F4

Inzoomen op document

F3

Uitzoomen op document

Shift-F3

Sneltoetsen voor het invoegen, plakken en selecteren van waarden en objecten

Gebruik deze sneltoetsen om waarden in velden in te voeren en te vervangen, objecten te selecteren en onderdelen in lijsten te verplaatsen.

 

Als u dit wilt invoegen

Drukt u op deze toets

De huidige datum

Ctrl-- (koppelteken)

De huidige tijd

Ctrl-;

De huidige tijd en datum in een tijdstempelveld

Ctrl-;

De naam van de huidige gebruiker

Ctrl-Shift-N

Informatie uit de index

Ctrl-I

Informatie uit de laatst bekeken record

Ctrl-' (apostrof)

Informatie uit de laatste record, en naar het volgende veld gaan

Ctrl+Shift+" (aanhalingsteken)

Een samenvoegveld

Ctrl-M

 

Als u dit wilt plakken

Drukt u op deze toets

Tekst van het klembord

Ctrl-V

Tekst zonder tekststijlen

Ctrl-Shift-V

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

De waarde van een veld vervangen

Ctrl- = (gelijkteken)

Alle objecten in de modus Lay-out selecteren

Ctrl-A

Meerdere objecten selecteren

Houd Shift ingedrukt en klik op elk object of sleep met de pijlaanwijzer rondom de objecten om een selectiekader te maken.

Opmerking  Als u alleen de objecten binnen het selectievak wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept.

Objecten van hetzelfde type selecteren als een object reeds is geselecteerd

Ctrl-Shift-A

Items in een lijst selecteren

Pijl-omhoog, Pijl-omlaag

Een geselecteerd item in een lijst verplaatsen

Ctrl-Pijl-omhoog, Ctrl-Pijl-omlaag

Verwante onderwerpen 

Sneltoetsen voor de modi (Windows)

Sneltoetsen voor tekst (Windows)

Sneltoetsen voor databasebeheer (Windows)

Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (Windows)

Sneltoetsen voor Script Debugger (Windows)