Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Web Viewer instellen
 

Web Viewer instellen

Controleert de opgegeven Web Viewer.

Zie ook 

Opties 

Objectnaam is de naam van de Web Viewer waarmee u wilt werken. Raadpleeg Objecten benoemen.

Via Actie kunt u één van de volgende opties kiezen:

Opnieuw instellen - hiermee stelt u de benoemde Web Viewer opnieuw op het oorspronkelijk opgegeven webadres in. Met deze actie wordt ook de Vorige/Volgende-historie van deze Web Viewer gewist.

Opnieuw laden - hiermee laadt u opnieuw de webpagina die in de Web Viewer is weergegeven.

Ga verder - hiermee gaat u één pagina verder, net zoals in een webbrowser.

Ga terug - hiermee gaat u één pagina terug, net zoals in een webbrowser.

Ga naar URL - hiermee kunt u een nieuw webadres opgeven dat in de Web Viewer moet worden geladen. Het nieuwe webadres is een berekening die u in het dialoogvenster "Web Viewer instellen - Ga naar URL" - Opties opgeeft. In deze scriptstap kunt u niet wijzigen of de Web Viewer interactie toestaat, een voortgangsbalk of statusberichten weergeeft, inhoud in de zoekmodus weergeeft of automatisch een URL codeert. U kunt die opties alleen instellen wanneer u een Web Viewer toevoegt of wijzigt in de lay-outmodus.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.5

Beschrijving 

Deze scriptstap werkt alleen voor benoemde Web Viewer-objecten.

Als u de objectnaam wilt opgeven, typt u de naam in het vak Objectnaam of klikt u op Opgeven en maakt u een berekening.

Als u de actie Ga naar URL kiest:

Geeft u een webadres op ongeveer dezelfde wijze op zoals u dat doet wanneer u een Web Viewer in een lay-out maakt. Raadpleeg Werken met Web Viewers in lay-outs voor meer informatie.

U kunt html-gegevens naar een Web Viewer verzenden door de gegevens als volgt in een URL op te nemen:

data:[<mediatype>][;base64],<data>

Waarbij de volgende syntaxis geldt:

dataurl = "data:" [ mediatype ] [ ";base64" ] "," data

mediatype = [type "/" subtype] *( ";" parameter )

data = *urlchar

parameter = kenmerk " = " waarde

Op het web vindt u meer informatie over het schema van gegevens-URL's ("data URL schemes").

Opmerkingen 

FileMaker Pro Advanced ondersteunt alleen de tekencodering UTF-16. Tekengegevens die met andere methoden worden gecodeerd, zullen de bestemming van de URL niet weergeven.

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Ga verder en Ga terug.

Voorbeeld 1 

Hiermee stelt u de Web Viewer Website product opnieuw in op het oorspronkelijk opgegeven webadres.

Web Viewer instellen [Objectnaam: "Website product"; Actie: Opnieuw instellen]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript geeft de homepage van FileMaker, Inc. weer in de Web Viewer Website product:

Web Viewer instellen [Objectnaam: "Website product"; URL: "http://www.filemaker.com/nl"]

Voorbeeld 3 

Dit voorbeeldscript geeft de URL die in het veld Website is ingevoerd weer in de Web Viewer Website product:

Web Viewer instellen [Objectnaam: "Website product"; URL: Producten::Website]

Voorbeeld 4 

In het volgende voorbeeld wordt het gegevens-URL-schema gebruikt om in een Web Viewer een klein pictogram met de naam WV2 weer te geven:

Web Viewer instellen [Objectnaam: "WV2"; URL: "data:image/gif;base64,R0lGODlhFwAMAKEAAL+/v///AAAAUwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAXAAwAAAI7hBGHapHcXJKPumizpigI+QliSH0XIjokWJ6oB4+qt0Zmaqpjesxz7st1YD8ZEbhJajAuDgfSYTx60wIAOw=="]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Werken met Web Viewers in lay-outs

Objecten benoemen