Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Volgende volgwaarde instellen
 

Volgende volgwaarde instellen

Stelt de volgende waarde voor het volgnummer opnieuw in in een veld voor volgnummers met automatische invoer.

Zie ook 

Opties 

Met Geef doelveld op geeft u het volgnummerveld op waarop de scriptstap wordt uitgevoerd. Het veld dat u opgeeft, moet zijn gedefinieerd als een volgnummerveld dat automatisch wordt gevuld.

Met Berekend resultaat kunt u de volgende volgwaarde opgeven of een berekening maken om de volgende volgwaarde te bepalen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

U kunt deze scriptstap definiëren om elke berekeninguitdrukking te gebruiken om de volgende volgwaarde te bepalen van een veld dat is gedefinieerd als volgnummerveld voor automatisch invoer. De berekening komt altijd uit op een tekstresultaat.

U kunt de volgende volgwaarde bijvoorbeeld opnieuw instellen nadat u één van de volgende bewerkingen hebt uitgevoerd:

records importeren in een FileMaker Pro Advanced-database met een volgnummerveld voor automatische invoer

meerdere volgnummers uit een FileMaker Pro Advanced-database verwijderen.

Opmerkingen 

Deze scriptstap heeft invloed op de definitie van het veld dat u opgeeft en niet op de eigenlijke inhoud van het veld dat u opgeeft.

Deze scriptstap kan met meerdere bestanden werken. Als u een veld in een ander bestand opgeeft, probeert FileMaker Pro Advanced het volgnummer voor het opgegeven veld in het andere bestand bij te werken. Als u een veld in een ander bestand wilt opgeven, definieert u een relatie naar dat bestand en gebruikt u de optie Doelveld opgeven om een veld in dit bestand te selecteren.

Voorbeeld 1 

In het volgende voorbeeld wordt het nummer berekend voor het volgende beschikbare factuurnummer, waarbij met de functie Max de hoogste waarde in het veld Factuurnummer als resultaat wordt gegevens. Als een factuurnummer niet-numerieke gegevens bevat, moet de berekening geavanceerder zijn zodat numerieke en niet-numerieke gegevens behouden kunnen blijven.

Ga naar record/verzoek/pagina [Laatste]
Volgende volgwaarde instellen [Facturen::Factuurnummer; Max ( Facturen::Factuurnummer ) + 1]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript stelt de waarde van het volgende volgnummer in bij de opties voor het veld Factuurnummer nadat de records zijn geïmporteerd. Handig als Opties voor automatisch invoeren gebruiken tijdens importeren niet is geselecteerd om gegevens en andere automatisch ingevoerde waarden te behouden.

Records importeren [Toevoegen; Mac Romeins]
Volgende volgwaarde instellen [Facturen::Factuurnummer; Get (TellingTotaalaantalRecords) + 1]

Voorbeeld 3 

Waarschuwt de gebruiker dat deze het volgende volgnummer moet invoeren.

Aangepast dialoogvenster tonen ["De waarde van het volgende volgnummer instellen"; Facturen::Volgende volgwaarde]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Volgende volgwaarde instellen [Facturen::Factuurnummer; Facturen::Volgende volgwaarde]
End If

Verwante onderwerpen 

Records importeren scriptstap

Berekeningvelden definiëren

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)