Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Veld instellen
 

Veld instellen

Vervangt de gehele inhoud van het opgegeven veld in de huidige record door het resultaat van een berekening.

Zie ook 

Opties 

Geef doelveld op verwijst naar het veld waarvan u de inhoud wilt vervangen. Als u geen veld opgeeft, maar er een veld wordt geselecteerd in de bladermodus of de zoekmodus, wordt dat veld gebruikt.

Berekend resultaat is de berekening waarvan de resultaten worden ingevoegd door deze scriptstap.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Het resultaat van de berekening moet overeenkomen met het veldtype. U kunt bijvoorbeeld geen datumberekening toewijzen aan een containerveld.

Het opgegeven veld hoeft niet voor te komen in de actieve lay-out.

Als het resultaat van de berekening niet overeenstemt met het doelveldtype, en de bevestigingsoptie voor het veld is ingesteld op Altijd, wordt het veld niet ingesteld en wordt een foutcode als resultaat gegeven (die kan worden opgevraagd met de Get (LaatsteFout) functie).

Wanneer dat mogelijk is, activeert de scriptstap Veld instellen de record, waarna de record actief blijft tot de record wordt afgesloten of vastgelegd. In scripts die een reeks van scriptstappen Veld instellen gebruiken, moeten deze stappen zo mogelijk worden gegroepeerd, zodat opeenvolgende scriptstappen kunnen worden uitgevoerd op de record zonder dat het nodig is na elke scriptstap Veld instellen de record te vergrendelen, gegevens te downloaden en uploaden, het veld te indexeren en dergelijke. Deze functies en de bevestiging op recordniveau worden uitgevoerd nadat de record is afgesloten of vastgelegd.

Als het doelveld een herhalend veld is, kunt u een herhalingsnummer opgeven of genereren op basis van een berekende uitdrukking.

Voorbeeld 1 

Met deze scriptstap wordt de som van de algemene totalen van de facturen in het veld Statistische gegevens ingevoegd.

Veld instellen [Klanten::Statistische gegevens; Sum ( Facturen::Algemeen totaal )]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript laat zien wanneer u Veld instellen moet gebruiken in plaats van Veld op naam instellen om scripts te vereenvoudigen.

#Als het doelveld niet wordt gewijzigd, gebruikt u de scriptstap Veld instellen.Veld op naam instellen ["Klanten::Telefoon op het werk"; Incasso::Telefoonnummer]#Als u Veld op naam instellen gebruikt met een doelveld dat niet wordt gewijzigd,
#moet u het doelveld tussen aanhalingstekens plaatsen zodat het evalueert als een letterlijke tekenreeks
#en het specifieke veldnaam als resultaat geeft. Als u geen aanhalingstekens gebruikt,
#evalueert Veld op naam instellen het opgegeven veld en gebruikt het het resultaat als doelveld.
#Als het resultaat geen veldnaam opgeeft, gebeurt er niets.
Veld op naam instellen ["Klanten::Telefoon op het werk"; Incasso::Telefoonnummer]

Verwante onderwerpen 

Veld op naam instellen scriptstap

Berekeningvelden definiëren

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)