Gegevens opslaan, importeren en exporteren > E-mailberichten verzenden op basis van recordgegevens > E-mailberichten verzenden
 

E-mailberichten verzenden

1. Zoek het record of de records met de gegevens die u in uw e-mail wilt gebruiken.

Raadpleeg Records zoeken.

2. Kies Bestand > Verzenden > Post.

3. Voor Verzenden via:

Als u met een ondersteund e-mailprogramma wilt verzenden, accepteert u het standaard e-mailprogramma.

Als u wilt verzenden via SMTP (zonder een e-mailprogramma), kiest u SMTP-server en voert u informatie in (raadpleeg SMTP-opties invoeren of bewerken).

4. Voor Maken:

Als u één bericht naar alle ontvangers wilt verzenden, selecteert u Eén e-mail met gegevens uit de huidige record.

Als u een bericht voor elke record in de gevonden reeks wilt verzenden, selecteert u Meerdere e-mails (één voor elke record in gevonden reeks).

5. Typ bij Aan, CC en BCC een of meer e-mailadressen en scheid elk adres met een puntkomma of een Enter-teken. Of voer vervolgens één van de volgende handelingen uit:

 

Om dit te doen

Klikt u op de pijl en kiest u

Een veld opgeven dat een of meer e-mailadressen bevat

Veldnaam opgeven

Een berekening opgeven die een of meer e-mailadressen genereert

Berekening opgeven

Windows: een of meer e-mailadressen invoeren vanuit het standaard e-mailprogramma

E-mailadressen opgeven

6. Als u in stap 4 ervoor kiest om één te verzenden en een veld of berekening hebt opgegeven, schakelt u Adressen uit gevonden reeks verzamelen in om adressen uit alle records in de huidige gevonden reeks verzamelen.

Het aantal ontvangers voor het bericht hangt af van de inhoud van de velden of het resultaat van de berekening. Anders wordt alleen het adres van de huidige record gebruikt.

7. Voer tekst in bij Onderwerp en Bericht. Of voer vervolgens één van de volgende handelingen uit:

 

Om dit te doen

Klikt u op de pijl en kiest u

Een veld opgeven dat tekst voor de e-mail bevat

Veldnaam opgeven

Een berekening opgeven die tekst voor de e-mail genereert

Berekening opgeven

Als de huidige maand bijvoorbeeld juli is, geeft de volgende berekening voor een onderwerp als resultaat "Maandelijks rapport voor juli":

"Maandelijks rapport voor " & Month (Get (HuidigeDatum) )

De inhoud van een tekstbestand gebruiken als het bericht

Tekst uit bestand invoegen (naast Bericht)

8. (optioneel) Klik op Bestanden toevoegen en selecteer vervolgens een bestand. Herhaal deze bewerking om nog bestanden toe te voegen.

Opmerkingen 

Als u de inhoud van een veld opgeeft als het e-mailadres en het veld bevat meer dan één adres (gescheiden door puntkomma's, Enter-tekens of komma’s zoals vereist door uw e-mailprogramma), wordt één bericht verzonden naar elk adres in elke record.

De e-mail wordt als tekst zonder opmaak verzonden. Raadpleeg de Mail verzenden scriptstap om opmaak toe te passen of de inhoud van een e-mailbericht te wijzigen.