Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Mail verzenden
 

Mail verzenden

Verstuurt een e-mailbericht via een e-mailprogramma of via SMTP.

Zie ook 

Opties 

Met Verzenden via geeft u op of uw bericht moet worden verzonden met een e-mailprogramma of een SMTP-server. (Als u SMTP-serverkiest, wordt het dialoogvenster ‘SMTP-opties’ weergegeven; raadpleeg SMTP-opties invoeren of bewerken.)

Met Eén e-mail met gegevens uit de huidige record verstuurt u één bericht naar alle opgegeven ontvangers.

Met Meerdere e-mails (één voor elke record in gevonden reeks) verstuurt u één bericht voor elke record in de gevonden reeks naar alle opgegeven ontvangers.

Als u SMTP-server en Meerdere e-mails (één voor elke record in gevonden reeks) kiest en FileMaker Pro Advanced treft bij de verzending van een van de records een fout aan, worden de overige records niet verzonden.

Bij Aan worden de adressen van de ontvangers opgeslagen.

Bij CC worden de adressen van de ontvangers van een kopie opgeslagen.

Bij BCC worden de niet-zichtbare adressen van de ontvanger(s) van een kopie opgeslagen.

Voor Aan, CC en BCC:

Windows: Kies E-mailadressen opgeven om een of meerdere e-mailadressen op te geven. Scheid elk adres met een puntkomma of terugloopteken.

Kies Veldnaam opgeven om een veld op te geven dat een of meerdere e-mailadressen bevat.

Kies Berekening opgeven om een berekening op te geven die een of meerdere e-mailadressen genereert.

Selecteer Adressen uit gevonden reeks verzamelen om alle waarden uit dit veld of het resultaat van de berekening voor de huidige gevonden reeks te gebruiken om een bericht naar meerdere ontvangers te versturen. Deze optie is beschikbaar als u Eén e-mail met gegevens uit de huidige record kiest en de optie Veldnaam opgeven of Berekening opgeven gebruikt om een waarde voor Aan, CC of BCC op te geven.

Opmerking  Als u meerdere e-mailadressen opgeeft voor Aan, CC of BCC, gebruikt u een terugloopteken of puntkomma om het e-mailadres van elke ontvanger te scheiden. Sommige e-mailprogramma's aanvaarden geen andere scheidingstekens, zoals een komma.

Geef bij Onderwerp de titel voor de e-mail op.

Geef bij Bericht de tekst van de e-mail op. U kunt het bericht als tekst invoeren, u kunt een veldwaarde gebruiken, een bericht laten berekenen of tekst uit een bestand invoegen.

Klik op Bestanden toevoegen om bestanden op te geven die u als bijlage wilt toevoegen aan het bericht. (Raadpleeg Bestandspaden maken.) In plaats van een lijst met potentiële bestanden te doorzoeken en het eerste bestand te kiezen dat deze stap kan vinden, voegt de stap alle bestanden in de lijst toe die op de opgegeven paden worden gevonden.

Met Met dialoogvenster geeft u op hoe FileMaker Pro Advanced de opgestelde e-mail verwerkt. Als u Met dialoogvenster instelt op Aan, wordt het opgestelde bericht open gelaten zodat het in het e-mailprogramma kan worden gereviseerd. (In sommige e-mailprogramma's wordt het nieuwe bericht opgeslagen in de map Concepten.) Als Met dialoogvenster is ingesteld op Uit, wordt het opgestelde e-mailbericht geplaatst in het postvak voor uitgaande post van het e-mailprogramma, klaar voor verzending.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Gedeeltelijk 

Custom Web Publishing 

Gedeeltelijk 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

‘Mail verzenden’ verstuurt een e-mail via intranet of internet met behulp van een e-mailprogramma of via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Opmerkingen 

E-mail verzenden met een e-mailprogramma wordt niet ondersteund in scripts aan serverzijde, de FileMaker Data API en Custom Web Publishing.

Scripts op een server ondersteunen de verzending van e-mail via SMTP. Als u echter een bestand toevoegt, moet dat bestand in een map staan waartoe scripts aan serverzijde toegang hebben. Raadpleeg Paden in scripts op servers.

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de optie Bestanden toevoegen. Internetgebruikers moeten opgeslagen of geëxporteerde bestanden handmatig toevoegen aan e-mailberichten.

Custom Web Publishing en de FileMaker Data API ondersteunen de optie Bestanden toevoegen niet.

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de optie Met dialoogvenster: Uit wanneer mail via een e-mailprogramma wordt verzonden.

FileMaker Go biedt geen ondersteuning voor de optie Met dialoogvenster: Uit. De e-mail verschijnt op het apparaat en u kunt het bericht handmatig verzenden.

Als deze scriptstap een e-mail verstuurt via een e-mailprogramma in FileMaker WebDirect, beperkt u de velden Aan, CC, BCC, Onderwerp en Tekst tot maximaal 2.000 tekens. Als de e-mail meer dan 2.000 tekens bevat, staat de webbrowser mogelijk niet toe dat FileMaker WebDirect het bericht verstuurt.

Zo verzendt u een e-mail via een e-mailprogramma:

U moet een ondersteund e-mailprogramma naar behoren hebben geïnstalleerd en geconfigureerd op uw computer. Raadpleeg Technische specificaties van FileMaker Pro Advanced.

Windows: het bestand Win.ini moet een sectie [Mail] bevatten.

U kunt van uw gegevens een PDF- of Microsoft Excel-bestand maken en dat bestand als een bijlage versturen. Raadpleeg Records opslaan als PDF en Records opslaan als Excel.

De scriptstap Mail verzenden bepaalt niet het uiterlijk van het lettertype. Gebruik de e-mailclient om wijzigingen in het lettertype aan te brengen.

FileMaker Pro Advanced verzendt e-mails als tekst zonder opmaak. Als u de inhoud en de opmaak van een bericht wilt wijzigen, kiest u ervoor om het bericht te verzenden via een e-mailprogramma en stelt u de optie Met dialoogvenster in op Aan. Vervolgens kunt u het bericht bewerken in het e-mailprogramma alvorens het wordt verzonden.

FileMaker Pro Advanced verifieert u het SSL-certificaat van een SMTP-server die een gecodeerde verbinding gebruikt. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd, kunnen gebruikers ervoor kiezen om toch verbinding te maken of om te annuleren zodat deze scriptstap wordt overgeslagen. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd en de Foutafvanging instellen scriptstap is ingesteld op Aan, werkt deze scriptstap alsof de server niet beschikbaar is. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd in scripts aan serverzijde, de FileMaker Data API, Custom Web Publishing en FileMaker WebDirect, werkt deze scriptstap alsof deze is geannuleerd door de gebruiker.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Klanten, voert een zoekopdracht uit en stuurt een vooraf geschreven e-mail naar het adres in het veld E-mailadres in de huidige record zonder de gebruiker te vragen.

Ga naar lay-out ["Klanten"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Mail verzenden [Verzenden via e-mailclient; Met dialoogvenster: Uit; Aan: Klanten::E-mailadres; Onderwerp: Facturen::Resumé; Bericht: "Beste klant,¶¶Dank u voor uw opdracht."]
#De optie Adressen uit gevonden reeks verzamelen is niet ingeschakeld.

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript slaat de huidige record op als PDF en verzendt de PDF als e-mail naar het adres in het veld E-mailadres in de huidige record.

Ga naar lay-out ["Facturen afdrukken"]
Records opslaan als PDF [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit; "Factuur.pdf"; Huidige record ; Directory’s maken: Uit]
Mail verzenden [Verzenden via e-mailclient; Met dialoogvenster: Uit; Aan: Klanten::E-mailadres; Onderwerp: Facturen::Resumé; Bericht: "Beste klant,¶¶Dank u voor uw opdracht. U vindt uw factuur in de bijlage."; "Factuur.pdf"]
Ga naar lay-out [originele lay-out]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)