Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > Self
 

Self

Geeft als resultaat de inhoud van het object waarin de berekening wordt gedefinieerd.

Opmaak 

Self

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal, datum, tijd of tijdstempel

Afkomstig van 

FileMaker Pro 9.0

Beschrijving 

De functie Self biedt een manier om in berekeningen te verwijzen naar de inhoud van het object waaraan het is gekoppeld zonder dat expliciet naar het object moet worden verwezen. Met Self kunt u één berekeningsformule maken die op verschillende objecten kan worden toegepast.

De functie Self kan alleen worden gebruikt in voorwaardelijke opmaak, knopinfo, tekst van plaatsvervangers en berekeningen voor velddefinities (inclusief berekeningen met automatisch invoer en bevestigingsberekeningen).

Voorbeeld 1 

Met deze voorbeeldformule kunt u in het venster voor voorwaardelijke opmaak van een object tekstopmaak instellen wanneer het getal dat in het veld wordt ingevoerd groter is dan 10.

Intern > 10 geeft als resultaat 1 (Waar) wanneer de functie wordt toegepast op een lay-outveldobject waarvan de waarde groter is dan 10.

Voorbeeld 2 

Gebruik het volgende voorbeeld in de knopinfoberekening van een lay-outobject om andere knopinfotekst weer te geven afhankelijk van het gegeven of er al dan niet een waarde kleiner dan 0 was ingevoerd.

If (self < 0 ; "Waarde is minder dan nul" ; "Waarde is nul of meer")

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven