Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Een veld selecteren in de modus Bladeren of Zoeken
 

Een veld selecteren in de modus Bladeren of Zoeken

Selecteer in de bladermodus een veld om gegevens te bewerken. Selecteer in de zoekmodus een veld voor het invoeren van een zoekopdracht.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veld selecteren

Klik in het veld.

De inhoud van een veld selecteren

Selecteer het veld en kies vervolgens Bewerken > Alles selecteren.

Naar het volgende veld in een record gaan (in de vastgestelde tabvolgorde)

Druk op Tab, Enter of Return.

Opmerkingen

U kunt zelf bepalen met welke toetsen u naar het volgende veld kunt gaan. Raadpleeg Toetsen voor navigatie tussen velden instellen.

Velden in tabbladen of schuifpanelen die zich niet in het voorste venster bevinden, worden overgeslagen.

Naar het vorige veld gaan

Druk op Shift-Tab, Shift-Return of Shift-Enter.

Opmerkingen 

Als u de volgorde wilt wijzigen waarmee u met een toets door de verschillende velden gaat, stelt u de tabvolgorde voor de lay-out in. Raadpleeg Tabvolgorde instellen voor gegevensinvoer.

Bepaalde velden worden niet geselecteerd als u op de ingestelde toets drukt:

U kunt niet naar velden gaan die uit de tabvolgorde zijn weggelaten.

In de bladermodus kunt u niet op een toets drukken om resumé- of berekeningvelden te selecteren.

In de zoekmodus kunt u niet op een toets drukken om naar resumévelden te gaan.

Als u een veld niet kunt selecteren, is het mogelijk niet bestemd om gegevens in te voeren. Raadpleeg Gegevensinvoer in velden toestaan of beletten.

Verwante onderwerpen 

Records zoeken

De huidige record selecteren