Databases beveiligen > Privilegesets maken en bewerken > Scriptprivileges bewerken
 

Scriptprivileges bewerken

Met privilegesets kunt u de toegang tot scripts in een bestand beperken. Voor een bestand kunt u de volgende privileges instellen:

Privileges voor alle scripts: U kunt toestaan of weigeren dat scripts worden weergegeven, gemaakt en gewijzigd. U kunt alle scripts in een bestand ook verbergen zodat ze niet door de privilegeset kunnen worden uitgevoerd.

Aangepaste privileges voor individuele scripts: U kunt instellen of elk script wijzigbaar is of niet. U kunt een script ook verbergen zodat het niet door de privilegeset kan worden uitgevoerd.

Opmerking  Hoewel bepaalde scriptprivileges die hieronder worden beschreven, toestaan dat scripts worden uitgevoerd, bepalen de acties die door een privilegeset zijn toegestaan, of de stappen in een script correct worden uitgevoerd of niet. Als een privilege bijvoorbeeld geen toegang tot het veld Salaris toestaat, zal een script met de scriptstap Ga naar veld ["Werknemers::Salaris"] mislukken. U kunt de privileges voor een script negeren door in de Scriptwerkruimte volledige toegangsprivileges aan het script te verlenen.

Zo bewerkt u privileges voor alle scripts:

1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.

Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.

2. In het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp kiest u bij Scripts de optie Alles - wijzigbaar, Alles - alleen uitvoerbaar of Alles - geen toegang. Met deze opties wordt het volgende toegestaan of geweigerd:

 

Privilege

alles wijzigen

alles alleen uitvoerbaar

Alles - geen toegang

Scripts uitvoeren

Toegestaan

Toegestaan

Geweigerd

Scriptnamen in het menu Scripts weergeven (behalve deze die zijn verborgen door het selectievakje aan de linkerkant van de scriptnaam in de Scriptwerkruimte uit te schakelen)

Toegestaan

Toegestaan

Geweigerd

De Scriptwerkruimte openen zodat u scripts kunt weergeven, maken, groeperen, filteren, bewerken, dupliceren, verwijderen en afdrukken

Toegestaan

Geweigerd

Geweigerd

Toestaan dat scripts in andere databasebestanden kunnen worden geïmporteerd

Toegestaan

Geweigerd

Geweigerd

Scriptstappen weergeven in de Script Debugger en het Database Design Report

Toegestaan

Geweigerd

Geweigerd

Zo bewerkt u privileges voor individuele scripts:

1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.

Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.

2. Kies Eigen privileges bij Scripts in het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp. Selecteer in het dialoogvenster 'Privileges voor eigen script' elk script (of selecteer Willekeurig nieuw script om privileges in te stellen voor scripts die later worden gemaakt) en stel er privileges voor in. Wanneer u de privileges voor individuele scripts hebt ingesteld, klikt u op OK.

 

Om dit te doen

In het dialoogvenster Privileges voor eigen scripts

Toestaan dat het script wordt uitgevoerd, bekeken, afgedrukt en verwijderd en toestaan dat het script wordt geïmporteerd in andere databasebestanden

Kies bij Privilege de optie wijzigbaar.

Opmerking  Zelfs als het script wijzigbaar is, kunt u geen script wijzigen dat met volledige toegangsprivileges wordt uitgevoerd tenzij aan uw account de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Raadpleeg Scripts maken en bewerken.

Alleen toestaan dat het script wordt uitgevoerd en beletten dat het script wordt bekeken in de Scriptwerkruimte

Kies bij Privilege de optie alleen uitvoeren.

Beletten dat het script wordt uitgevoerd of bekeken; de scriptnaam verschijnt niet in het menu Scripts

Kies bij Privilege de optie geen toegang.

Nieuwe scripts maken en wijzigbare scripts dupliceren

Schakel het selectievakje Maken van nieuwe scripts toegestaan in.

Opmerkingen 

In het dialoogvenster Privileges voor eigen script geeft de kolom Opmerkingen aan welke scripts worden uitgevoerd met privileges voor volledige toegang. Afhankelijk van de functie van deze scripts, wilt u voor deze scripts mogelijk de scriptprivileges alleen uitvoerbaar of geen toegang instellen in bepaalde privilegesets. Zie Scripts maken en bewerken voor meer informatie over het uitvoeren van scripts met privileges voor volledige toegang.