Verwijzingen > Sneltoetsen (Windows) > Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (Windows)
 

Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (Windows)

Gebruik deze sneltoetsen in de Scriptwerkruimte om scripts te maken en te bewerken.

Opmerking  Sneltoetsen die scripts debuggen en scriptstappen uitschakelen zijn beschikbaar wanneer de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Een nieuw script maken

Ctrl-N

Een script opslaan

Ctrl-S

Het geselecteerde script in een nieuw tabblad openen

Ctrl-T

Het geselecteerde script in een nieuw venster openen

Ctrl-Shift-T

Het geselecteerde script uitvoeren

Ctrl-R

Het geselecteerde script opslaan en uitvoeren

Ctrl-Shift-R

Het geselecteerde script debuggen (wanneer Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld)

Ctrl-Alt-R

Alle scripts opslaan en het geselecteerde script debuggen (wanneer Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld)

Ctrl+Shift+Alt+R

Het huidige tabblad sluiten

Ctrl+W

Alle tabbladen sluiten

Ctrl-Alt-W

De Scriptwerkruimte sluiten

Alt+F4

Gaan naar het volgende tabblad in het scriptbewerkingsvenster

Ctrl+}

Gaan naar het vorige tabblad in het scriptbewerkingsvenster

Ctrl+{

Navigeren door de vensters van de Scriptwerkruimte

Ctrl+' (apostrof)

De geselecteerde scriptstap omhoog of omlaag verplaatsen in het script

Ctrl-Pijl-omhoog, Ctrl-Pijl-omlaag

Een opmerking aan een lege regel toevoegen

#

Scriptstapopties Weergeven

+ (plus)

Navigeren doorheen de opties tussen haakjes in het scriptbewerkingsvenster

Pijl naar links, Pijl naar rechts, Tab, Shift+Tab

Een scriptstapoptie selecteren wanneer deze actief is

Spatiebalk

Alle scriptstapopties deactiveren

Esc

Het geselecteerde script of de geselecteerde scriptstap verwijderen

Delete, Backspace

Het geselecteerde script of de geselecteerde scriptstap dupliceren

Ctrl-D

De geselecteerde scriptstap uitschakelen (wanneer Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld)

Ctrl+/

Het geselecteerde script afdrukken

Ctrl-P