Verwijzingen > Sneltoetsen (Windows) > Sneltoetsen voor Script Debugger (Windows)
 

Sneltoetsen voor Script Debugger (Windows)

Opmerking  Deze sneltoetsen zijn beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

 

Om dit uit te voeren

Drukt u op deze toets

Stap over

F5

Stap in

F6

Stap uit

F7

Uitvoeren tot onderbrekingspunt

Alt-F8

Script onderbreken

Ctrl-F8

Volgende stap instellen

Ctrl-Shift-F5

Onderbrekingspunt instellen/wissen (onderbrekingspunt plaatsen/verwijderen)

Ctrl-F9

Onderbrekingspunten verwijderen

Ctrl-Shift-F9

Script bewerken

Ctrl-F10