Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen > Formaat van lay-outs bepalen voor verschillende apparaten
 

Formaat van lay-outs bepalen voor verschillende apparaten

U kunt schermkopieën (niet-afdrukbare hulplijnen) gebruiken als hulp bij het ontwerpen van lay-outs voor de iPad, iPhone, iPod touch of computers met andere beeldresoluties. In de lay-outmodus geven schermkopieën het weergavegebied van het scherm van een apparaat bij benadering weer.

Zo geeft u schermkopieën weer:

1. Klik in de lay-outmodus op Schermkopie Object wordt in de stapelvolgorde naar voren verplaatst voor de opdracht Naar voren in de lay-outbalk.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een schermkopie weergeven

Kies een grootte uit de lijst:

Een eigen schermkopie instellen

Kies Eigen grootte. Voer waarden in voor Hoogte en Breedte.

Een schermkopie verbergen

Hef de selectie van een grootte op.

Opmerkingen 

Als in een database een schermkopie zichtbaar is, zal deze schermkopie in alle databases zichtbaar zijn tot deze wordt verborgen.

U kunt slechts één eigen schermkopie tegelijk gebruiken.

U kunt alle zichtbare schermkopieën weergeven of verbergen door te klikken op Schermkopie Object wordt in de stapelvolgorde naar voren verplaatst voor de opdracht Naar voren in de lay-outbalk.

Als u een gedeeld bestand gebruikt, zullen uw schermkopieën niet zichtbaar zijn voor de andere gebruikers.

Als apparaten met meerdere groottes een lay-out gaan openen, moet u overwegen om de lay-outobjecten zo in te stellen dat van grootte kunnen wijzigen. Zo verzekert u dat de lay-out het gehele scherm van elk apparaat gebruikt. Raadpleeg Opties instellen voor de automatische formaatwijziging van lay-outobjecten.