Geavanceerde tools gebruiken > Bestanden voor Developer-oplossingen instellen > Instellingen van oplossingen opslaan
 

Instellingen van oplossingen opslaan

Opmerking  Deze functie is beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Wanneer u in FileMaker Pro Advanced een aangepaste reeks bestanden maakt, kunt u de instellingen opslaan die u in het dialoogvenster ‘Developer-hulpprogramma's’ opgeeft en ze opnieuw gebruiken. De instellingen bevatten ook de lijst van de te wijzigen bestanden.

Zo slaat u een instellingenbestand op:

1. Sluit alle databasebestanden die u wilt aanpassen.

2. Kies Gereedschappen > Developer-hulpprogramma's.

3. Klik op Toevoegen om de bestanden te zoeken die u wilt aanpassen.

4. Als u meerdere bestanden toevoegt, dubbelklikt u op een bestand in de lijst om het primaire bestand op te geven.

5. Selecteer de benodigde instellingen voor Developer-hulpprogramma's. Raadpleeg Bestanden voor Developer-oplossingen instellen.

6. Klik in het vak Applicatie opties op Opgeven en selecteer de vereiste opties. Raadpleeg Opties voor Developer-oplossingen opgeven.

7. Klik op Instellingen opslaan.

8. Kies een locatie en bestandsnaam voor het instellingenbestand.

9. Klik op Opslaan.

De extensie .sav wordt automatisch toegevoegd en mag niet worden gewijzigd.

Verwante onderwerpen 

Bestanden binden als een runtime-oplossing

De beheertoegang tot databases verwijderen

Runtime-oplossingen maken

Databases in de modus Kiosk weergeven