Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records opslaan als link naar snapshot
 

Records opslaan als link naar snapshot

Slaat een reeks van gevonden records op in een FMPSL-bestand (FileMaker Pro Snapshot Link).

Zie ook 

Opties 

Met Uitvoerbestand opgeven kunt u het pad van de link naar snapshot opgeven. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro Advanced gebruikt het eerste pad dat wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken. U kunt E-mail maken met bestand als bijlage selecteren zodat een nieuw e-mailbericht met het uitvoerbestand als bijlage wordt gemaakt in het standaardprogramma voor e-mail van de gebruiker.

Als FileMaker Pro Advanced een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.

Met Records in selectie slaat u de gehele gevonden reeks van records op.

Met Huidige record slaat u alleen de huidige record op.

Met Directory’s maken geeft u op of nieuwe directory's moeten worden gemaakt op het pad van het uitvoerbestand.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Nee 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 11.0

Beschrijving 

Deze scriptstap werkt in alle modi, behalve de zoekmodus.

Als u een snapshot-linkbestand wilt verzenden via SMTP, gebruikt u de Mail verzenden scriptstap met het snapshot-linkbestand als bijlage en plaatst u deze na de scriptstap 'Records opslaan als link naar snapshot' in het script.

Gebruik deze scriptstap met de Get (TijdelijkPad) functie om het snapshot-linkbestand op een tijdelijke locatie op te slaan als u het bestand niet lokaal hoeft op te slaan. Als u de functie Get (TijdelijkPad ) gebruikt om een bestandspad te vormen, wijst u die eerst toe aan een variabele en gebruikt u de variabele in het dialoogvenster Uitvoerbestand opgeven. Raadpleeg Bestandspaden maken.

Opmerkingen 

In FileMaker WebDirect:

De opties Uitvoerbestand opgeven en Directory’s maken worden niet ondersteund. FileMaker WebDirect bewaart links naar snapshots in de standaardlocatie voor downloads van de webbrowser.

Deze scriptstap wordt niet ondersteund in mobiele browsers.

In FileMaker Go:

Als u het pad voor het uitvoerbestand niet opgeeft, gebruikt FileMaker Go de naam van het bestand om het snapshot-linkbestand op te slaan.

De optie Directory’s maken wordt niet ondersteund.

Scripts aan serverzijde hebben alleen toegang tot bepaalde mappen. Raadpleeg Paden in scripts op servers.

U kunt een snapshot-linkbestand op meerdere IOS-apparaten openen als:

Het FileMaker Pro Advanced-bestand op elk apparaat is opgeslagen.

Het snapshot-linkbestand in FileMaker Go is gemaakt.

Het originele FileMaker Pro Advanced-bestand en de lokale kopie van het bestand dezelfde bestandsnaam hebben en zich op dezelfde relatieve locatie bevinden.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript slaat de huidige record op als een link naar een snapshot en vraagt de gebruiker waar deze het snapshot-linkbestand wil opslaan.

Records opslaan als link naar snapshot [Huidige record ; Directory’s maken: Uit]

Voorbeeld 2 

Slaat de gevonden reeks als een link naar snapshot op in een tijdelijke directory en maakt vervolgens een e-mail met de link naar snapshot als bijlage.

Variabele instellen [$PAD; Waarde: Get (TijdelijkPad) & "Facturen.fmpsl"]
Records opslaan als link naar snapshot ["$PAD"; E-mail maken; Records die worden doorgebladerd ; Directory’s maken: Uit]

Verwante onderwerpen 

Get (BureaubladPad) functie

Get (TijdelijkPad) functie

Records exporteren scriptstap

Records importeren scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)