Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records opslaan als PDF
 

Records opslaan als PDF

Slaat records op in een opgegeven PDF-bestand.

Zie ook 

Opties 

Met Toevoegen aan bestaande PDF voegt u de records in de selectie, de huidige record of een lege record toe na de laatste pagina van het opgegeven PDF-bestand. Wanneer u records toevoegt, worden de instellingen op de tabbladen Document en Beginweergave van het dialoogvenster PDF-opties genegeerd, maar blijven de instellingen op het tabblad Beveiliging behouden.

Met dialoogvenster geeft aan of bij de uitvoering van de scriptstap dialoogvensters moeten worden weergegeven als al een bestand is opgegeven.

Met Uitvoerbestand opgeven kunt u het bestandspad opgeven. Kies de map waarin u wilt opslaan of typ het bestandspad rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro Advanced gebruikt het eerste pad dat wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken.

U kunt het volgende selecteren:

Bestand automatisch openen zodat het uitvoerbestand met het standaardprogramma wordt geopend

E-mail maken met bestand als bijlage zodat een nieuw e-mailbericht met het uitvoerbestand als bijlage wordt gemaakt in het standaardprogramma voor e-mail van de gebruiker

Als FileMaker Pro Advanced een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.

Opties opgeven geeft het dialoogvenster ‘Records opslaan als PDF - Opties’ weer. Als u Lege record uit de lijst Opslaan selecteert, wordt de lijst Uiterlijk ingeschakeld. Via de lijst Uiterlijk kunt u opties voor de opmaak van velden opgeven.

Selecteer Opties om het dialoogvenster PDF-opties weer te geven.

Op het tabblad Document kunt u beschrijvende informatie voor het PDF-bestand opgeven. Voor elk van de opties op het tabblad Document kunt u rechtstreeks tekst invoeren of op Opgeven klikken om een veldnaam of waarden uit een berekening op te geven.

Op het tabblad Beveiliging kunt u wachtwoorden aan het PDF-bestand toewijzen, alsook privileges voor het afdrukken en bewerken. Als u afdruk- en bewerkingsprivileges toestaat, kunt u ook opgeven of kopiëren en schermleessoftware zijn toegestaan.

Op het tabblad Beginweergave kunt u de beginweergave voor de lay-out en uitvergroting voor het PDF-bestand definiëren.

Met Directory’s maken geeft u op of nieuwe directory's moeten worden gemaakt op het pad van het uitvoerbestand.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Nee 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.0

Beschrijving 

Deze scriptstap werkt in alle modi, behalve de zoekmodus.

macOS: Records opslaan als PDF wordt niet ondersteund in runtimeoplossingen Gebruikers kunnen wel de huidige record als een PDF afdrukken door Bestand > Afdrukken > PDF te kiezen.

Opmerkingen 

Als u records wilt opslaan als een PDF-bestand, moet uw privilegeset het privilege Afdrukken toestaan bevatten of moet u instellen dat het script met volledige toegangsprivileges wordt uitgevoerd.

In FileMaker Go:

De volgende opties wordt niet ondersteund: Toevoegen aan bestaande PDF, Directory’s maken en opties op het tabblad ‘Beveiliging’ en ‘Beginweergave’ van het dialoogvenster ‘PDF-opties’.

Als u het pad voor het uitvoerbestand niet opgeeft, gebruikt FileMaker Go de naam van het venster om het PDF-bestand op te slaan.

In FileMaker Server en FileMaker Cloud:

De optie Met dialoogvenster: Aan wordt niet ondersteund.

Scripts aan serverzijde hebben alleen toegang tot bepaalde mappen. Raadpleeg Paden in scripts op servers.

In FileMaker WebDirect:

Deze scriptstap wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.

Opgeslagen bestanden worden naar de standaard downloadlocatie van de webbrowser gedownload.

De optie Directory’s maken wordt niet ondersteund.

In FileMaker Server, FileMaker Cloud en FileMaker WebDirect:

De opties Bestand automatisch openen en E-mail maken met bestand als bijlage worden niet ondersteund.

De Printerinstelling scriptstap stelt opties voor deze scriptstap in.

Als lettertypen incorrect worden weergegeven in de PDF, zorgt u ervoor dat alle vereiste lettertypen zijn geïnstalleerd en beschikbaar zijn voor de Web Publishing Engine in uw FileMaker Server-installatie. Raadpleeg FileMaker Server Help. Voor een lijst met geïnstalleerde lettertypen voor FileMaker Cloud raadpleegt u FileMaker Cloud Help.

De optie Toevoegen aan bestaande PDF wordt alleen ondersteund bij het toevoegen aan PDF-bestanden die eerder zijn gemaakt in hetzelfde script.

Als deze scriptstap meermaals wordt uitgevoerd in hetzelfde script en de optie Toevoegen aan bestaande PDF niet gebruikt, zorgt u ervoor dat elke vermelding van deze scriptstap een unieke bestandsnaam heeft. Anders overschrijft de meest recente PDF de oudere PDF’s met dezelfde naam.

Als geen bestandspad voor de PDF is opgegeven, is de standaard bestandsnaam "Naamloos.pdf".

Web viewers geven inhoud in PDF’s niet weer.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Producten, toont alle records, sorteert de records en slaat de records op als PDF zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.

Ga naar lay-out ["Producten"]
Alle records tonen
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records opslaan als PDF [Met dialoogvenster: Uit; "Productcatalogus.pdf"; Records die worden doorgebladerd ; Directory’s maken: Uit]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript zoekt alle facturen met het klantnummer van de huidige record, sorteert en slaat de facturen op als PDF en voegt de producten die de klant heeft gekocht toe aan de PDF.

Ga naar lay-out ["Facturen"]
Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Facturen::Klantnummer]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records opslaan als PDF [Met dialoogvenster: Uit; "Reserve klant.pdf"; Records die worden doorgebladerd ; Directory’s maken: Uit]
Ga naar gerelateerde record [Alleen gerelateerde records; Overeenkomst met gevonden reeks; Van tabel: "Producten"; Met lay-out: "Producten"]
Records opslaan als PDF [Toevoegen; Met dialoogvenster: Uit; "Reserve klant.pdf"; Records die worden doorgebladerd ; Directory’s maken: Uit]
Ga naar lay-out [originele lay-out]

Verwante onderwerpen 

Records exporteren scriptstap

Records importeren scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)