Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen > Werken met externe gegevensbronnen > Koppelingen naar ODBC-gegevensbronnen herstellen
 

Koppelingen naar ODBC-gegevensbronnen herstellen

Als een of meerdere tabelnamen in een ODBC-gegevensbron zijn gewijzigd, kunt u koppelingen tussen een FileMaker Pro-bestand en de externe SQL-gegevensbron (externe SQL-bronnen of ESS) bijwerken vanuit het dialoogvenster ‘Database beheren’.

Zo werkt u koppelingen naar ODBC-gegevensbronnen bij:

1. Kies Bestand > Beheren > Database.

2. In het dialoogvenster Database beheren klikt u op het tabblad Tabellen.

FileMaker geeft tabellen uit de ODBC-tabel cursief weer. Als in de ODBC-gegevensbron een tabelnaam is gewijzigd, verschijnt de tekst <Tabel ontbreekt> in de kolom Details en verschijnt in het dialoogvenster Database beheren een knop Opnieuw koppelen.

3. Selecteer de ontbrekende tabel.

4. Klik op Opnieuw koppelen.

5. Selecteer in het dialoogvenster Tabel opgeven de gewijzigde tabelnaam en klik op OK.

Als in de ODBC-tabel veldnamen zijn gewijzigd of ontbreken, dient u het veldschema te synchroniseren. Raadpleeg Gegevens bijwerken tussen FileMaker en ODBC-gegevensbronnen.

Opmerkingen 

Wanneer u een tabel opnieuw koppelt, worden de primaire sleutels niet gevalideerd of opnieuw opgegeven.

U kunt de lijst van weergegeven tabellen beperken door een filter in te stellen op het tabblad ODBC van het dialoogvenster Gegevensbron bewerken. Raadpleeg ODBC-gegevensbronnen bewerken.