Geavanceerde tools gebruiken > Bestanden voor Developer-oplossingen instellen > De beheertoegang tot databases verwijderen
 

De beheertoegang tot databases verwijderen

Opmerking  Deze functie is beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Vanuit de Developer-hulpprogramma's kunt u echter alle beheeraccounts uit een bestand verwijderen.

Belangrijk  Als u deze optie selecteert, worden alle accounts die de privilegeset Volledige toegang gebruikten, permanent verwijderd uit de database. Dit omvat alle databasebestanden in de oplossing, ongeacht of ze zijn geopend in een runtime-toepassing of in FileMaker Pro Advanced. De structurele en ontwerpelementen van de bestanden kunnen niet worden hersteld. De enige manier waarop de tabellen, velddefinities, relaties, scripts of toegangsprivileges nog kunnen worden gewijzigd, is door terug te grijpen naar het originele bestand voordat het door de Developer-hulpprogramma's werd aangepast.

Zo verwijdert u de Admin-toegang uit een database:

1. Sluit alle databasebestanden die u wilt aanpassen.

2. Kies Gereedschappen > Developer-hulpprogramma's.

3. Als u de Developer-hulpprogramma's al eerder op dezelfde database hebt gebruikt en uw instellingen hebt opgeslagen, klikt u op Instellingen laden.

4. Klik op Toevoegen om de bestanden te zoeken die u wilt aanpassen.

5. Als u meerdere bestanden toevoegt, dubbelklikt u op een bestand in de lijst om het primaire bestand op te geven.

6. Selecteer de benodigde instellingen voor Developer-hulpprogramma's. Raadpleeg Bestanden voor Developer-oplossingen instellen.

7. Bij Applicatie opties klikt u op Opgeven. Raadpleeg Opties voor Developer-oplossingen opgeven.

8. Selecteer Beheertoegang permanent uit bestanden verwijderen en klik op OK.

Opmerkingen 

Wanneer u de beheertoegang verwijdert:

Gebruikers kunnen geen toegang krijgen tot deze dialoogvensters: Database beheren, Externe gegevensbronnen beheren, Eigen functies beheren en het grootste gedeelte van het dialoogvenster Beveiliging beheren.

Gebruikers kunnen toegang krijgen tot de hierboven vermelde dialoogvensters als ze een script uitvoeren dat is ingesteld om met volledige toegangsprivileges te worden uitgevoerd. Raadpleeg Scripts maken en bewerken.

De tekstversie van eigen functies wordt verwijderd.

Gebruikers kunnen toegang krijgen tot het tabblad Uitgebreide privileges van het dialoogvenster Beveiliging beheren als voor hun account de optie Uitgebreide privileges beheren is ingeschakeld.

Gebruikers kunnen de modus Lay-out en de Scriptwerkruimte openen als de privilegeset die is toegewezen aan hun account dit toestaat.

Verwante onderwerpen 

Databases beveiligen

Bestanden binden als een runtime-oplossing

Runtime-oplossingen maken

Databases in de modus Kiosk weergeven

Instellingen van oplossingen opslaan