Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor vensters > Venster vernieuwen
 

Venster vernieuwen

Werkt de gehele inhoud van het actieve venster bij, inclusief alle gerelateerde records.

Zie ook 

Opties 

Met Samenvoegresultaten in cache wissen verwijdert u de resultaten van opvragen voor gerelateerde records en vernieuwt u gerelateerde records. Laat deze optie uitgeschakeld als u weet dat uw script geen invloed heeft op gerelateerde gegevens en als u de impact wilt minimaliseren op het proces waarmee opnieuw toegang wordt gekregen tot gerelateerde gegevens (met name bij het samengebruik van een database via een netwerk).

Met Externe gegevens in cache wissen verwijdert u de resultaten van opvragen voor gerelateerde ODBC-gegevensbronnen en vernieuwt u gerelateerde ODBC-records. FileMaker Pro Advanced maakt de interne cache leeg en de recordgegevens worden vernieuwd. Selecteer deze optie niet als u weet dat uw script geen toegang tot ODBC-gegevens hoeft te hebben.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Deze scriptstap werkt de gehele inhoud van het actieve venster bij, inclusief alle gerelateerde records, en werkt de zichtbaarheidsstatus van alle objecten met een verborgen toestand in het venster bij. ‘Venster vernieuwen’ hervat ook het bijwerken van het actieve venster na de scriptstap ‘Venster vastzetten’.

U hoeft Samenvoegresultaten in cache wissen niet te selecteren om het volledige venster te vernieuwen.

Deze scriptstap werkt records (rijen) in de huidige ODBC-tabel bij.

Opmerkingen 

Gebruik de Object vernieuwen scriptstap om een enkel lay-outobject bij te werken zonder het gehele venster bij te werken.

In FileMaker WebDirect sluit deze scriptstap alle open popovers.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript werkt het veld Totaal bij met de BTW en geeft een geluidssignaal wanneer alle records zijn bijgewerkt.

Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Loop
Veld instellen [Facturen::Totaal; Facturen::Totaal * Facturen::BTW]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop
Venster vernieuwen [ ]
Geluidssignaal

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Gegevens bijwerken tussen FileMaker en ODBC-gegevensbronnen