Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren > Terugkerende importacties instellen
 

Terugkerende importacties instellen

U kunt een FileMaker Pro Advanced-bestand zo instellen dat gegevens die uit een ander bestand, zoals een Microsoft Excel-spreadsheet, zijn geïmporteerd, automatisch worden bijgewerkt. Terugkerende import vindt automatisch plaats wanneer u het bestand opent en de eerste keer dat u de lay-out met de gegevens uit het externe bestand weergeeft. Later kunt u een script uitvoeren om gegevens bij te werken.

Wanneer u een terugkerende import instelt, maakt FileMaker Pro Advanced een nieuwe tabel voor de geïmporteerde gegevens en een nieuwe lay-out om de gegevens in weer te geven. U kunt desgewenst later de lay-out in de lay-outmodus aanpassen.

Telkens wanneer u gegevens bijwerkt, verwijdert FileMaker Pro Advanced de gegevens in de lay-out van de terugkerende import en vervangt deze door actuele gegevens uit het externe bestand. Gegevens die zijn geïmporteerd via een terugkerende import kunnen niet in FileMaker Pro Advanced worden gewijzigd en er kunnen geen gegevens aan worden toegevoegd.

Opmerking  Als u terugkerende import wilt instellen, moet u een bestand openen met een account waaraan de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Zie Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges voor meer informatie over privilegesets. Gebruikers hoeven geen account met de privilegeset voor volledige toegang te gebruiken om terugkerende import te gebruiken als deze functie in een bestand is ingesteld.

Zo stelt u terugkerende import in:

1. Maak een nieuw bestand of open het bestand waarin u de terugkerende import wilt instellen. Zie Een FileMaker Pro Advanced-bestand maken of Bestanden openen en sluiten.

2. In de bladermodus kiest u Bestand > Records importeren > Bestand.

3. Selecteer voor Bestandstypen (Windows) of Weergeven (macOS) het bestandstype bestand dat u wilt importeren. Kies bijvoorbeeld Excel-werkmappen (*xlsx).

Zie Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren voor een lijst van ondersteunde bestandsindelingen.

4. Zoek en selecteer het bestand met de gegevens die u wilt importeren.

5. Selecteer Instellen als automatisch terugkerende import en klik op Openen.

Het pad van het bestand dat u hebt geselecteerd verschijnt in het dialoogvenster Instellingen voor terugkerende import.

6. Als u kolomkoppen niet wilt importeren, selecteert u Eerste record niet importeren (bevat veldnamen).

7. Accepteer de standaardlay-outnaam of typ een nieuwe naam voor de lay-out die FileMaker Pro Advanced maakt om de geïmporteerde gegevens in weer te geven.

8. Accepteer de standaardscriptnaam of typ een nieuwe naam voor het script waarmee u gegevens handmatig kunt bijwerken.

9. Klik op OK.

10. Als u gegevens importeert uit een Excel-bestand, kunt u gegevens per werkblad of per benoemd bereik importeren.

Opmerking  U kunt gegevens uit slechts één werkblad of benoemd bereik per lay-out importeren.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Gegevens per werkblad importeren

Selecteer Werkbladen weergeven, selecteer het werkblad dat u wilt importeren en klik op Doorgaan.

Gegevens importeren per benoemd bereik

Selecteer Benoemde bereiken weergeven, selecteer het benoemde bereik dat u wilt importeren en klik op Doorgaan.

De nieuwe lay-out verschijnt in de bladermodus in de tabelweergave. Zie Records in een formulier, lijst of tabel weergeven voor meer informatie over de tabelweergave.

Opmerkingen 

Bij terugkerende import worden een nieuwe tabel en lay-out gemaakt voor de geïmporteerde gegevens. Zie Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren als u geïmporteerde gegevens wilt toevoegen aan een bestaande tabel of lay-out in uw database.

Wijzigingen in gegevens in externe bestanden moeten in de oorspronkelijke toepassing zijn opgeslagen voordat de gewijzigde gegevens in FileMaker Pro Advanced kunnen worden geïmporteerd.

Terugkerende import is een proces waarbij gegevens alleen worden geïmporteerd. Als u wijzigingen in de gegevens wilt aanbrengen, moet u eerst de gegevens in het bronbestand wijzigen. Importeer vervolgens de gegevens in het FileMaker Pro Advanced-bestand door op de scriptknop in de lay-out van de terugkerende import te klikken. Als er gegevens worden gewijzigd terwijl het FileMaker Pro Advanced-bestand gesloten is, worden gegevens in de lay-out van de terugkerende import bijgewerkt zodra u de lay-out tijdens uw volgende FileMaker Pro Advanced-sessie weergeeft.

Wanneer gegevens voor het eerst worden geïmporteerd, maakt FileMaker Pro Advanced een logbestand van de import in de map die het FileMaker Pro Advanced-bestand bevat. Dit logbestand wordt bijgewerkt telkens als gegevens worden geïmporteerd in een FileMaker Pro Advanced-bestand in deze map.

Wanneer u gegevens bijwerkt met de scriptknop, verwijdert FileMaker Pro Advanced alle eerder geïmporteerde records, importeert het de gegevens opnieuw en maakt het nieuwe records voor alle nieuwe gegevens die in het externe bestand zijn aangetroffen.

Naarmate uw behoeften toenemen, zult u mogelijk het importscript moeten wijzigen. Zie Taken automatiseren met scripts voor meer informatie over het plannen en maken van scripts.

Het automatisch gegenereerde script dat FileMaker Pro Advanced maakt voor de terugkerende import wordt niet ondersteund in scripts aan serverzijde.

Verwante onderwerpen 

Gegevens in een bestaand bestand importeren