Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bestanden > Afdrukken
 

Afdrukken

Drukt gegevens uit een bestand af.

Zie ook 

Opties 

Met dialoogvenster geeft aan of het dialoogvenster ‘Afdrukken’ moet worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd.

Met Afdrukopties opgeven kunt u een uitvoerbestemming opgeven (Herstellen geeft afdrukopties aan die in de scriptstap worden opgeslagen). Wanneer het script wordt uitgevoerd, wordt de uitvoer van deze scriptstap naar de opgegeven printer of fax gestuurd.

macOS: In plaats van een printer of fax op te geven kunt u in het dialoogvenster Afdrukken klikken op PDF en een PDF-optie in de lijst selecteren of via het menu Bewerken een aangepaste PDF-uitvoeropmaak of bestemming definiëren.

Als u geen uitvoerbestemming opgeeft voordat u het script opslaat of als de opgegeven printer niet kan worden gevonden wanneer het script wordt uitgevoerd, wordt de uitvoer van de scriptstap naar de standaardprinter van de gebruiker gestuurd.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

U kunt afdrukopties opslaan bij deze scriptstap, maar u kunt ook de gebruiker toestaan afdrukcriteria op te geven wanneer de stap wordt uitgevoerd.

Als er speciale pagina-instellingsopties voor de afdruktaak nodig zijn om correct te kunnen afdrukken, voegt u een Printerinstelling scriptstap toe vóór de stap Afdrukken.

Opmerkingen 

In FileMaker WebDirect:

Deze scriptstap maakt een PDF in een nieuw tabblad van de webbrowser. Om de PDF af te drukken, gebruikt u de besturingselementen van de webbrowser.

Als lettertypen incorrect worden weergegeven in de PDF, zorgt u ervoor dat alle vereiste lettertypen zijn geïnstalleerd en beschikbaar zijn voor de Web Publishing Engine in uw FileMaker Server-installatie. Raadpleeg FileMaker Server Help.

Web viewers geven inhoud in PDF’s niet weer.

Wanneer u meerdere scriptstappen Afdrukken gebruikt in een script, geldt de opgeslagen printernaam alleen voor de scriptstap Afdrukken die deze naam bevat.

De instellingen voor dubbelzijdig afdrukken en het aantal exemplaren werken niet in FileMaker Go. Deze scriptstap heeft ook geen optie voor het instellen van de maximale DPI-waarde voor de afbeelding maar u kunt wel een resolutie kiezen in het dialoogvenster ‘Printerinstelling’ van FileMaker Go.

Als in FileMaker Go de optie Met dialoogvenster is ingesteld op Uit, wordt het dialoogvenster voor afdrukken in iOS weergegeven, maar door deze instelling wordt het dialoogvenster ‘Printerinstelling’ van FileMaker Go niet weergegeven.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Facturen afdrukken, sorteert de records en drukt af.

Ga naar lay-out ["Facturen afdrukken"]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Afdrukken [Herstellen: Printer; Met dialoogvenster: Uit]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)