Databases beveiligen > Vooraf gedefinieerde privilegesets gebruiken
 

Vooraf gedefinieerde privilegesets gebruiken

Elke nieuwe FileMaker Pro Advanced-database bevat drie vooraf gedefinieerde privilegesets:

Volledige toegang: De volledige inhoud van het bestand is toegankelijk en kan worden gewijzigd

Alleen gegevensinvoer: Alleen gegevens kunnen worden ingevoerd en weergegeven

Alleen-lezen toegang: De gegevens kunnen worden weergegeven, maar niet gewijzigd

Opmerking  De privilegeset Alleen-lezen toegang geeft schrijftoegang tot alle algemene velden. Als u een nieuwe privilegeset wilt maken waarin algemene velden en alle recordgegevens alleen kunnen worden gelezen, kunt u de privilegeset Alleen-lezen toegang dupliceren en Records veranderen van Eigen privileges naar Alleen weergeven in alle tabellen.

Hoewel u deze vooraf gedefinieerde privilegesets niet kunt wijzigen of verwijderen, kunt u er wel uitgebreide privileges voor in- of uitschakelen. U kunt deze privilegesets ongewijzigd gebruiken of ze kopiëren en vervolgens de gekopieerde versie aanpassen.

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de eigenschappen van deze privilegesets.

 

Privilege

privilegeset Volledige toegang

privilegeset Alleen invoeren

Alleen lezen (privilegeset)

Records (in alle tabellen)

maken, bewerken en verwijderen

maken, bewerken en verwijderen

alleen weergeven

Lay-outs

alles wijzigen

alleen weergeven

alleen weergeven

Invoerlijsten

alles wijzigen

alleen weergeven

alleen weergeven

Scripts

alles wijzigen
en uitvoerbaar

alles alleen uitvoerbaar

alles alleen uitvoerbaar

Uitgebreide privileges

alles uit, behalve fmreauthenticate10

alles uit, behalve fmreauthenticate10

alles uit, behalve fmreauthenticate10

Afdrukken toestaan

aan

aan

aan

Exporteren toestaan

aan

aan

aan

Uitgebreide privileges beheren

aan

uit

uit

Waarschuwingen bij gegevensbevestigingen negeren

aan

uit

uit

Verbinding met server verbreken indien gebruiker niet actief is

uit

aan

aan

Wachtwoordwijzigingen toestaan

aan

aan

aan

Aantal dagen voor wachtwoordwijziging

uit

uit

uit

Minimumlengte wachtwoord

uit

uit

uit

Beschikbare menuopdrachten

alles

alles

alles

Opmerking  De privilegeset Volledige toegang is de enige set die toegang toestaat tot het dialoogvenster Database beheren zodat u velden, tabellen, relaties en gegevensbronnen kunt aanpassen. Bovendien is dit tevens de enige privilegeset die toestaat dat u de accounts en privileges wijzigt. Omdat u deze privileges niet kunt inschakelen in een andere privilegeset, dient elke gebruiker die wijzigingen in databasedefinities of privileges wilt maken, het bestand te openen met een account die is toegewezen aan de privilegeset Volledige toegang.

In elk bestand moet aan ten minste één actieve account die via FileMaker wordt geverifieerd, de privilegeset Volledige toegang worden toegewezen. Als u accounts bewerkt zodat aan geen enkele actieve account de privilegeset Volledige toegang is toegewezen, verschijnt een foutbericht.

Verwante onderwerpen 

Privileges voor toegang tot records bewerken

Lay-outprivileges bewerken

Privileges voor invoerlijsten bewerken

Scriptprivileges bewerken

Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset

Overige privileges bewerken