Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met portalen in lay-outs
 

Werken met portalen in lay-outs

Een portaal is een lay-outobject dat een lijst van records weergeeft, met één record op elke rij. Gebruik een portaal alleen wanneer u gegevens uit meer dan één record wilt weergeven.

Een portaal kan records uit een gerelateerde tabel of de huidige tabel weergeven. Zo voegt u een portaal toe dat records uit een gerelateerde tabel weergeeft:

Maak een relatie met een andere tabelvermelding en maak vervolgens een portaal om gerelateerde records uit die tabelvermelding weer te geven; raadpleeg Portalen maken om gerelateerde records weer te geven.

Voeg een invoegtabel toe aan uw app op maat; zie Invoegtabellen toevoegen aan apps op maat.

U kunt een portaal ook gebruiken om records uit de huidige tabel weer te geven naast gegevens over die record in een lay-out van het type master-details. Raadpleeg Portalen voor lay-outs van het type master-details maken.

Verwante onderwerpen 

Portalen selecteren en ermee werken